Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren de senaste månaderna. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Läs mer »

2014

Dec

5

Av

Ofta vill man inte ha dubbletter i sin FileMaker-databas men det händer ibland att man vill duplicera ett antal poster, t.ex. för att duplicera en post och alla dess relaterade poster. I FileMaker finns kommandot Duplicera post i menyn Poster, är det många poster som ska dupliceras får man göra ett manus.

Läs mer »