2014

Dec

5

Av

Ofta vill man inte ha dubbletter i sin FileMaker-databas men det händer ibland att man vill duplicera ett antal poster, t.ex. för att duplicera en post och alla dess relaterade poster. I FileMaker finns kommandot Duplicera post i menyn Poster, är det många poster som ska dupliceras får man göra ett manus.

Läs mer »