2010

Nov

07

Av Rolf

I FileMaker 11 introducerades QuickFind, super-sök eller snabbsök. Det är ett snabbt sätt att söka i samtliga fält på aktuell layout. Du behöver alltså inte veta i vilket fält det du ska söka efter finns, sökningen görs på alla fält samtidigt. 

supersokruta

Även om sökfunktionen ”super-sök” är väldigt kraftfull och användbar kan det finnas skäl att i vissa fall slå av den. Om du har många relaterade fält eller många icke-lagrade beräkningsfält på layouterna kan super-sök ta lång tid.

Förstoringsglas

I layoutläge ser du vilka fält som super-sök söker i, och hur ”snabbt” sökningen görs. Finns det ett grönt förstoringsglas till höger i fältet betyder det att fältet är super-sökbart och indexerat. Ett gult förstoringsglas betyder att det är med i super-sökningen, men går långsammare eftersom det är ett relaterat fält. Statistikfält, containerfält och globala fält omfattas inte av snabbsökningen, men merge-fält(!) ingår som standard i sökningen. Ett grått förstoringsglas visar att fältet inte är med i super-sökningen.

I layoutläget kan du markera fält och välja om de ska vara med i super-sök. Valet gör du med Granskaren och fliken Data. Där finns en kryssruta ”Inkludera fält för snabbsökningen” där du väljer om fältet ska vara med eller inte.

Aktivera super-sök

Du kan också slå av (eller på) super-sök för en hel layout. Det gör du med kommandot Tillval för layout i menynLayouter när du är i layoutläget. Under fliken Allmänt finns kryssrutan Aktivera snabbsökning, som är påslagen som standard.

Ta över kommandot med manus

Ett annat alternativ, som kan vara mer elegant, är att ”ta över” kommandot för super-sök med ett manus. Jag har tidigare skrivit om hur du kan ta över vanliga sök-kommandot. Tar du över super-sök-kommandot med ett manus kan du enkelt välja i vilka layouter som det ska ”tillåtas” och kanske göra något annat annars. I flera web-läsare brukar Google-sök-rutan finnas till höger i fönstret, på samma ställe som super-sök i FileMaker, så varför inte göra en sökning på Google när du inte vill att användaren ska söka i FileMaker-layouten?

Du tar över ett menykommando genom att göra en anpassad menyuppsättning (du behöver FileMaker Pro Advanced för det). Du gör en anpassad, egen menyuppsättning enklast genom att duplicera den som redan finns och döper den till ett namn du kommer ihåg. Ställ in databasen till att använda den nya, anpassade menyuppsättningen istället för standarduppsättningen.

Kommandot du ska ta över heter ”Utför snabbsökning” och finns normalt inte i någon menyn. Du får lägga in det i en meny, eller placera det i en egen meny i din menyuppsättning.

supersokmeny

I exemplet körs manuset ”Sök på Google” istället för super-sök. I manuset finns ett enda manussteg:

Öppna URL ["ht tp://www.google.se/#hl=sv&q=" & Get ( Snabbsökningstext )]

När användaren gör en sökning med super-sök startas manuset. Med funktionen Get (Snabbsökningstext) hämtas texten användaren vill söka efter, sätts ihop till en web-adress och skickas till din web-läsare som visar resultatet av sökningen. Det är också ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera super-sök (QuickFind) på själv.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.