2009

Aug

19

Av Rolf

Vi har tidigare skrivit om hur man kan gå upp och ner med piltangenter i en portal. Jag jobbar ofta i FileMakers tabelläge för att få överblick över innehållet i databasen och saknar där också ett sätt att snabbt gå till föregående eller nästa post. Det finns förstås kortkommando Ctrl+pil upp och Ctrl+pil ner för att gå mellan poster, men jag vill kunna gå mellan poster och fält precis som i Excel. 

Så här vill jag att det ska fungera:

  • Pil upp ska gå till cellen ovanför,
  • pil ner till cellen nedanför,
  • pil höger ska först gå inom fältet och sedan till nästa fält samt
  • pil vänster ska först gå inom fältet och sedan till föregående fält.

Med dessa kommandon kan jag då gå runt i tabelläget med endast piltangenterna!

För att göra detta behöver jag funktionen manus-triggers i FileMaker 10. Manuset måste ta hand om tangentryckningarna för piltangenterna. I FileMakers hjälpsystem ser jag vad dessa har för kod. Manuset ser ut som följer:

PiltangenterExcel

 

Jag ser till att avsluta manuset med värdet Falskt (0) i de fall manuset går till föregående eller nästa fält. Om det inte avslutas med värdet falskt, skickas tangenttryckningen vidare till FileMaker och insättningspunkten går ett steg för långt. Däremot ska tangentryckningen skickas vidare så länge insättningspunkten ska flyttas inom fältet.

Manuset ska gälla för samtliga fält på layouten så jag går till layoutläget och väljer kommandot Tillval för layout i menynLayouter. Under fliken Manusutlösare väljer jag att manuset Piltangenter som Excel ska utföras vid varje tangenttryckning.

PiltangenterExcelLayout

Sen är det bara att bearbeta posterna i tabelläget och gå runt med piltangenterna, precis som i ett kalkylblad.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.