Av 2014-04-30

FileMaker sparar normalt beräkningsresultat för att det ska kunna indexeras och inte behöva räknas om vid varje tillfälle det används. Ett beräkningsresultat räknas bara om i de fall något fält i beräkningen ändrar innehåll. Ibland är det inte tillräckligt!

Av 2013-03-26

Vem av dina kontakter fyller år nästa gång? Vilket avtal går ut nämast i tiden? Det kan FileMaker förstås svara på. 

Av 2012-07-30

I FileMaker finns en inbyggd kalender som kan visas för att välja datum i ett datumfält, du slår på den i Granskaren för fältet. Ibland vill du visa en kalender hela tiden och det går också att göra. Vi har sedan flera år en kalender i våra standardtillämpningar Projektet och MV Office för att välja… Read more »

Av 2012-02-02

Årtal i FileMaker måste skrivas på ett visst sätt för att tolkas som datum som FileMaker sedan kan göra beräkningar med. I Sverige används ISO-standard, dvs. datum skrivs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-02-02). Men många tycker det är besvärligt att skriva bindestrecken. [

Av 2011-09-06

Mobila lösningar blir allt vanligare. Med FileMaker Go för iPhone och iPad går det att koppla ihop centrala affärssystem, gjorda med FileMaker eller annan SQL-databas, med mobila lösningar för olika ändamål, t.ex. mobil arbetsorder, tidsredovisning och, som i det här exemplet, mobil ordermottagning.