I begynnelsen

Vi börjar från början i persondatorns barndom i början av 1980-talet. Några mindre tillverkare hade gjort något som liknade persondatorer, men det var inte förrän IBM lanserade IBM PC i augusti 1981 som persondator-marknaden tog fart.

År 1982

Allt började på Wang Laboratories.  Wang utvecklade ett av de första och största ordbehandlingsprogrammen, egentligen en dator som var helt specialiserad på just ordbehandling. Wang hade stor framgång och ville inte göra några andra sorters program.

Fyra personer, Spec BowersAlan AlbertDan Chadwick och Jega Arulpragasam (1932-2012), bestämde sig därför för att lämna sin arbetsplats på Wang och istället göra ett databasprogram för persondatorer. Nashoba Systems startade på 175 Sudbury Road i Concord, Massachusetts.

NashobaOffice

Bild på huset på 175 Sudbury Road i Concord, Massachusetts, hämtad från Google Maps.

De ursprungliga kraven på databasprogrammet var:

  • fält ska kunna innehålla hur mycket data som helst
  • alla ord i alla fält ska vara sökbara
  • fält ska kunna läggas till och raderas när som helst
  • data ska kunna visas i flera layouter
  • bra prestanda även på stora databaser
  • fälttyper: datum, numeriskt, text och beräkning

År 1983-84

Första versionen av databasprogrammet utvecklades för PC. På den här tiden fanns endast MS-DOS. Programmet kom att kallas Nutshell.

Nutshell marknadsfördes av Leading Edge Hardware Products, Inc. i Westborough, Massachusetts, som också sålde PC-datorer. Bland konkurrenterna på databasmarknaden fanns t.ex. dBase och Microsoft File.

NutshellBild

Systemkraven var 384 kb RAM, DOS 2.0 och minst en diskettenhet.

År 1984

Årtalet 1984 är i datorsammanhang mest känt för en sak: Apple introducerade Macintosh. En introduktion som kom att förändra hela datorvärlden.

Nashoba hängde på och utvecklade en version av Nutshell för Mac, men Leading Edge som hade rättigheterna till programmet vägrade sälja programvara för Macintosh. Nashoba var därför tvungna att byta namn på programmet, nu till FileMaker. FileMaker såldes för Macintosh av företaget Forethought, som också utvecklade programvaran PowerPoint (för Mac).

År 1985

I april började FileMaker för Mac säljas av Forethought.

År 1986

FileMaker kom i en ny version i oktober som döptes till FileMaker Plus. Namnet ”Plus” kom efter ”Macintosh Plus” som kom samma år. Bland nyheterna fanns container-fält, enklare scripts som ”spelade in” några vanliga kommandon och kunde utföra dem i ordning, flera filer öppna (max 8 st) med länkdata, 22 nya beräknings- och statistikfunktioner och nya mallar för kundregister, medlemsregister m.m.

FMPlusfront

År 1987

Microsoft hade fått nys om PowerPoint och köpte i juli företaget Forethought, som skulle bilda deras nya avdelning för grafiska program.Nashoba vägrade efter sex veckors förhandling att låta FileMaker vara en del av köpet och Microsoft ville inte heller lägga ner Microsoft File.Nashoba fick tillbaka rättigheten att sälja FileMaker med början i slutet av oktober. Det lär vid den här tiden funnits ca 20000 FileMaker-användare.

Nashoba hade dock inte rättigheterna till förpackning och dokumentation och var därför tvungna att döpa om programmet igen. Denna gång blev namnet FileMaker 4. Några säljare från Forethought anställdes av Nashoba. Försäljningsavdelningen fanns i Kalifornien och utvecklarna satt kvar i Massachusetts.

Nashoba gick inget vidare. 13 anställda minskades till 6 på en halvårsperiod och 2 av grundarna slutade.

fm4_box_1

Förpackningen för FileMaker 4, precis efter det att Claris köpt upp Nashoba.

 

FM4_diskett_1

Inuti förpackningen fanns en manual (med hårda pärmar), en guide till nätverk, en guide till medföljande mallar, en lathund och två disketter (program och mallar).

År 1988

Nashoba annonserar i början av maj en fleranvändarversion av FileMaker 4 till priset 299 USD. Den nya versionen ska också innehålla begränsade ritverktyg, beräkningar med textfält och statistikfält. Den hinner precis börja säljas innan nästa kapitel i historien skrivs.

Historien om FileMaker, start    |    Historien om FileMaker, del 2