Claris gör entre

clarisApple utvecklade själva de första programmen till Macintosh som MacWrite och MacPaint. Andra utvecklare ansåg det svårt att tävla mot Apples egna program och Apple bildade 1987 dotterbolaget Claris Corp, som enbart skulle syssla med programvaruutveckling. Bill Campbell (1940-2016) utsågs av Apple till VD (President, CEO) för Claris.

I Sverige var Studentlitteratur i Lund tidigt återförsäljare av Macintosh-datorer till universiteten. De startade i mitten av 1980-talet en ny avdelning för distribution av programvaror och blir även svensk distributör av programvara från Claris.

FM_wedge

Claris kontor (The Wedge). Foto av Rolf Clausen.

År 1988

Nashoba annonserar i början av maj en fleranvändarversion av FileMaker 4 för Macintosh och den hinner precis börja säljas. I början av juli blirNashoba Systems och FileMaker uppköpt av Claris som saknar ett databasprogram i sin programportfölj. De döper direkt om programmet till FileMaker II, i analogi med Claris övriga Macintosh-program som MacDraw II och MacWrite II, och börjar sälja programmet i augusti 1988.

En marknadsundersökning visar i samband med Claris köp av Nashoba att ca 35000 FileMaker-exemplar sålts under första halvan av året, i jämförelse med 30000 exemplar av Microsoft File och 15000 exemplar av Omnis.

I september börjar den svenska distributören Studentlitteratur i Lund att översätta FileMaker till svenska. Inspirerad av de mallar som följer med FileMaker 4 utvecklar de också ett enkelt faktureringssystem avsett för svenska marknaden, som ett exempel på vad man kan göra med FileMaker. Faktureringssystemet följer med den svenska versionen utan kostnad och kommer att utvecklas ytterligare i framtida FileMaker-versioner.

fmp2_bilder

Några av layouterna i faktureringssystemet som följde med FileMaker Pro 2.1

Nedan en annons för FileMaker II publicerad i tidningen Infoworld 21 nov 1988.

År 1989

FileMaker II kommer på svenska för första gången i januari. FileMaker II finns endast för Macintosh och är i det närmaste identiskt med FileMaker 4 från Nashoba.

En mindre uppdatering, FileMaker II 1.1, kommer i juli samma år.

År 1990

Claris vidareutvecklar FileMaker och i oktober kommer FileMaker Pro 1.0.

CLARIS_Ireland

Claris kontor i Blanchardstown, Dublin

Claris hade ett kontor i Dublin, Irland, under första halvan av 1990-talet för produktion av handböcker, disketter, etc. för den europeiska marknaden, samt personal för översättning och test av de europeiska programversionerna.

År 1992

Windows för PC-datorer har börjat likna gränssnittet i Macintosh. Fler och fler Mac-program kommer nu också till Windows.

I september kommer FileMaker Pro 2.0 med ett helt nytt filformat (.fm) och denna gång för både Macintosh och Windows. Det är det första Windows-programmet från Claris. En av de stora nyheterna i FileMaker Pro 2.0 var ScriptMaker, ett slags script-språk med fasta kommandon som kan utföras i ordning. Databaser kan delas på nätverket, flera personer kan arbeta med samma databasfil.

Några månader senare, i november, ges boken ”FileMaker Pro – tips och möjligheter”, ISBN 91-44-35651-X, skriven av Rolf Clausen, ut av Studentlitteraturs förlag. Det var den första boken på svenska om FileMaker.

FMDimensionerStudentlitteratur vill berätta att nästan vad som helst kan göras med FileMaker och ger i december ut en bok, ”FileMaker Pro i 54 dimensioner”, som innehåller 54 exempel på vad FileMaker-användare i Sverige har gjort med FileMaker. Boken var resultatet av en tävling där bästa bidrag för professionellt bruk vann en bärbar Mac PowerBook och bästa bidrag för privat bruk vann en Macintosh Classic.

År 1993

Exempelboken blev en succé och tog snabbt slut. En uppföljare gjordes direkt av Studentlitteratur, FileMaker Pro i 76 dimensioner, med ytterligare 22 exempel som gavs ut i februari.

FMPro2

AppleScript kom några år tidigare till Mac OS och FileMaker Pro 2.0 hade stöd för det. Det var inte många program som utnyttjade möjligheterna redan då, ett av de första kommersiella programmen var FileTime som kom i slutet av mars. FileTime var (och är fortfarande 2017) ett tilläggsprogram till det tyska programmet RagTime, som med hjälp av AppleScript dynamiskt hämtar (och skriver) information i FileMaker till RagTime. Det går till och med att dra-släppa fält från FileMakers layout till ett RagTime-dokument. FileTime utvecklades av Mallverkstan fram till 1999 då RagTime tog över utvecklingen.

I augusti kom en mindre uppdatering av FileMaker, FileMaker Pro 2.1. Där fanns stöd för NETBIOS och IPX samt QuickTime för Windows.

År 1994

FMGuidenStudentlitteratur producerar FileMakerGuiden, en referensbok till FileMaker med dels artiklar och tips om programmet, dels en förteckning på olika tillämpningar som gjorts med FileMaker av användare runt om i Sverige. Boken är en uppföljare till exempelböckerna FileMaker Pro i 54/76 dimensioner som gjordes tidigare.

I maj fick Claris en ny VD (President, CEO) i Guerrino de Luca, som efterträdde Bill Campbell.

I juli kom den första server-versionen av FileMaker: FileMaker Server 2.0. Det blev nu möjligt att dela FileMaker-register i nätverk utan att någon användare var tvungen att vara värd för registren, FileMaker Server är alltid värd.

År 1995

Server-versionen uppdaterades i mars till FileMaker Server 2.1.

Historien om FileMaker, del 1     |    Historien om FileMaker, del 3