Relationer i nytt filformat

FileMaker tog ett stort steg framåt och bytte filformat igen. Den stora anledningen var relationer, ett nytt sätt att knyta ihop register som komplement till länkdata. Många och långa diskussioner fördes bland datorkunniga om det var frågan om SQL-relationer eller något annat samt om FileMaker nu kunde benämnas ”riktig” databas eller inte. Diskussioner pågår ibland även nuförtiden även om man nog kommit fram till att FileMakers relationer är något annat än SQL-relationer och att FileMaker fungerar bra som det är.

År 1995

I december började det hända saker på allvar med FileMaker. Den första versionen med något som kallades relationer kom och kallades FileMaker Pro 3.0. Nytt filformat (.fp3) behövdes och alla befintliga databaser (eller register som det kallades) fick konverteras till den nya versionen.

Relationer gjorde det möjligt att koppla ihop flera register, t.ex. en fakturapost i ett register med en eller flera poster med fakturarader i ett annat, och ”portaler” myntades som begrepp för att se poster från ett annat register.

FileMaker Pro 3.0 krävde operativsystemet Windows 95/NT för PC-användare, för tidigare versioner kunde även Windows 3 användas.

År 1996

FMPro3

Relationer var något helt nytt för FileMaker-användarna. Det var ett stort steg från ”platta” register till system med flera sammanhängande databaser. Varje register var en fil på hårddisken. Det var inte ovanligt att en tillämpning efter ett tag bestod av 5-10 filer, eller ännu fler. Begränsningen var 50 öppna filer samtidigt.

I samband med att den svenska versionen av FileMaker Pro 3.0 blev tillgänglig i mars gav Studentlitteraturs förlag ut boken ”Att uppgradera till FileMaker Pro 3”, ISBN 91-44-00108-8, skriven av Rolf Clausen. Boken skickades gratis med samtliga FileMaker 3.0-paket som såldes. Boken ”Att uppgradera till FileMaker Pro 3” trycktes därmed i tusentals exemplar.

I januari samma år kom FileMaker Server 3.0, en stabil och bra produkt som överlevde ända till version 5 (det fanns ingen FileMaker Server 4).

FileMaker Pro 3.0 Companion for Apple Newton MessagePad med synkronisering av register annonserades.

Annons för FileMaker Pro 3.0 i tidningen Infoword 17 juni 1996.

År 1997

Webben hade så smått börjat komma igång och FileMaker behövde uppgraderas med någon form av web-publicering. I september kom FileMaker Pro 4.0 med tillägget Web Companion för web-publicering. Tillägget var en sorts web-server som gjorde det möjligt att publicera data från FileMaker på webben med programspråket CDML (Claris Data Markup Language).

CDML hade hämtat syntax (och kanske kod?) från Blueworlds Lasso, som gjorde samma sak. Lasso vidareutvecklas och säljs numera (januari 2011) av Lassosoft.

En nackdel var att FileMaker Pro 4 var tvunget att köras på web-servern som en klient. Hade man tid över kunde man sitta och titta på alla sökningar m.m. som gjordes på webben direkt i gränssnittet på web-servern. Web-anropen behandlades ett i taget precis som om web-servern var en ”automatisk” användare. Det kunde vara ganska underhållande.

I FileMaker Pro 4.0 kom också möjligheten att göra s.k. plugins, tilläggsprogram till FileMaker. Web Companion var i sig en plugin. Snart började många utvecklare göra olika sorters plugins till FileMaker, idag (januari 2011) är det en stor marknad som fyller en stor funktion och det finns hundratals olika plugins.

Ny VD (President) för Claris blev Dominique Goupil den 5 februari. FMPraktikenHan efterträdde Guerrino de Luca.

I november gav Studentlitteraturs förlag ut boken ”FileMaker Pro i praktiken”, ISBN 91-44-00253-X, skriven av Rolf Clausen. Den fanns att köpa i bokhandeln fram till hösten 2016.

År 1998

I maj kom en speciell version av FileMaker för utvecklare, FileMaker Developer 4.0.

Det fanns för första gången tillägg för att skapa s.k. runtime-versioner (tillämpningar som inte krävde FileMaker för att köras) m.m. Det gjorde det möjligt att skapa fristående program med FileMaker som kunde köras utan att användaren behövde FileMaker-programmet. Runtime-versioner kan fortfarande skapas med nuvarande FileMaker-version.

Historien om FileMaker, del 2    |    Historien om FileMaker, del 4