Claris blir FileMaker och utvecklingen tar stora steg framåt.

År 1998fmk_logo_stacked

Efter några mindre lyckade satsningar på bl.a. Claris CAD (som var ett kanonprogram!) och Claris Resolve (avancerat kalkylprogram som inte såldes i så många ex) lägger Claris ner alla programvaror förutom FileMaker (och Claris Home Page för produktion av websidor, men det programmet blev aldrig någon succé och lades ner efter ytterligare en kort tid) och företaget byter namn till FileMaker Inc. i januari 1998. Apple fortsätter att sälja ClarisWorks under namnet AppleWorks.

I juni kommer en mindre uppdatering: FileMaker Pro 4.1, med ny logotyp för FileMaker Inc.

År 1999

I september kommer FileMaker Pro 5.0. Återigen ett nytt filformat (.fp5) och alla befintliga databaser behöver konverteras. I november kommer server-versionen (som då ersätter FileMaker Server 3.0) och döps till FileMaker Server 5.0.

FileMaker Pro 5 introducerar Instant Web Publishing för att snabbt publicera web-sidor med utseende från layouter. Andra nyheter är import (även med hjälp av script) med ”match-fält” för enklare uppdatering, tabellvy och relaterade värdelistor.

Tidningen InfoWorld gör ett test av FileMaker Pro 5.0 den 27 sep 1999:

År 2000

FileMaker Pro hade aldrig några bekymmer med datumhantering kring millenium-skiftet som så många andra datorprogram även om viss hantering av årtal vid inmatning och import fick göras.

Det fanns en begränsning i FileMaker Pro 5.0: web-publicering kunde göras till max 10 användare per dygn. FileMaker Pro 5.0 Unlimited kom i mitten av januari och löste problemet. Unlimited-versionen kunde web-publicera databaser till obegränsat antal användare med hjälp av web-servern WebStar, AppleShare IP, Apache eller Microsoft IIS. Viss form av lastbalansering med Web Server Connector kunde göras om man installerade flera exemplar av Unlimited på flera servrar. En annan begränsning som både FileMaker Pro och Unlimited delade var max 50 st öppna databaser samtidigt. Unlimited behövde dessutom 2 egna databaser av de 50 för behörighetskontroll.

FileMaker Mobile gjorde debut under året. Det var ett program till de populära Palm-handdatorna som kunde synkronisera vissa uppgifter med en FileMaker 5.0-databas, t.ex. ett kundregister.

År 2001

FileMaker Pro 5.5 med stöd för Mac OS X kommer i april. Server-versionen FileMaker Server 5.5 kommer några månader senare (i juli).

FileMaker Server 5.5 kunde även installeras och köras på Red Hat Linux.

I början av november kommer FileMaker Pro 5.5 Unlimited för web-publicering. ”Web database publishing has never been easier – or more powerful” säger Claris i ett pressmeddelande. Funktionen kallas Direkt Webpublicering, på engelska Instant Web Publishing (IWP).

På hösten anordnades ett FileMaker Forum, en mässa med föreläsningar med endast FileMaker-lösningar. I samband med evenemanget tog Mallverkstan fram häftet Gör din vardag enklare med FileMaker Pro (ladda ner det här). Mycket av det som skrevs i häftet 2001 är aktuellt även nu (april 2011).

År 2002

FMGuiden2

Studentlitteratur producerar återigen FileMakerGuiden i mars detta år. Denna gång innehåller boken en översikt av versioner och licenser, lösningsexempel från användare, en presentation av de största FileMaker-konsulterna i Sverige, kundexempel och supporttips. Lösningsexemplen har föregåtts av en tävling och pristagarna utsågs av en oberoende jury (där bl.a. Mallverkstan ingick).

Nästa programversion var FileMaker Pro 6.0, som kom i september. Det var den sista versionen som gick att köra på Mac OS 9. XML-stöd, både import, export och web-publicering var nyheterna.

Versionen för webbpublicering, FileMaker Pro 6.0 Unlimited, är också förbättrad med bl.a. säkerhet i CDML, bättre tabelläge i IWP och sortering i IWP mer likt FileMaker.

FileMaker Pro 6.0 Unlimited slutade säljas 17 september 2004 och supporten för versionen lades ner 9 mars 2005.

Historien om FileMaker, del 3    |    Historien om FileMaker, del 5