Det moderna FileMaker-programmet med flera tabeller i samma databasfil blir en revolution.

År 2004

Efter några år utan uppdateringar kommer i mars den största uppgraderingen någonsin av FileMaker. FileMaker Pro 7.0 har inte bara ett nytt filformat (.fp7) utan nu också möjlighet till flera tabeller i en databasfil och relationsdiagram. FileMaker har med denna uppgradering gått från ett hyfsat enkelt registerprogram till ett databasprogram med stor potential.

De stora nyheterna i övrigt var container-fält och flera fönster öppna samtidigt för samma databas.

Uppgradering av befintliga tillämpningar innebär dock ett omfattande arbete om man vill slå ihop flera gamla register till en databasfil och dra nytta av de nya funktionerna fullt ut. Givetvis går det att konvertera gamla databaser men det blir inte riktigt detsamma. Många väljer tyvärr att inte uppgradera alls och lever istället kvar med FileMaker Pro 5/6-register under flertalet år. I och för sig inte fel eftersom programmet var oerhört stabilt och det finns fortfarande idag (januari 2011) flera företag, små som stora, som ännu inte gått över till det nya filformatet.

Utvecklarversionen kallas för FileMaker 7.0 Developer. För utvecklare var en stor nyhet att kunna skriva egna beräkningsfunktioner.

Några månader senare, i maj, kommer FileMaker Server 7.0. FileMaker Server är som tidigare endast värd för databaser, max 125 databaser och 250 samtidiga användare, och finns för både Mac OSX och Windows Server. Användare kan bli autentiserade genom Active Directory eller Open Directory istället för att behöva läggas in i FileMaker-databaserna. I början av hösten kommer FileMaker Server 7.0 Advanced, som har stöd för webbpublicering med XSLT som ersätter CDML som script-språk för webbpublicering. Server Advanced har också stöd för ODBC (dock ej på Mac), XML-frågor och Instant Web Publishing (FileMakers inbyggda webbpublicering).

Två av de som var med och startade Nashoba Systems, Alan Alberts och Dan Chadwick, gjorde ett framträdande på FileMakers utvecklarkonferens 2004.

År 2005

FileMaker Pro 8.0 kommer i augusti, FileMaker Server 8.0 i september. Bland nyheterna i version 8.0 märks import av Excel-dokument, automatisk ifyllning och förfinad, stegvis, sökning. Annars var möjligheten att skapa PDF-dokument direkt från FileMaker (PDF Maker) den största nyheten. Utvecklarversionen kallas nu FileMaker Pro 8.0 Advanced och innehåller manusavlusare, datagranskare och databasdesignrapporter m.m. Version 8 av programmen är betydligt stabilare än version 7, som ju var den första versionen med den nya databasmotorn och filformatet. Version 8 är också snabbare och bättre på alla sätt.

En annan nyhet är att FileMakerBloggen.se startas i juni med tips och tricks för alla FileMaker-användare.

År 2006

I januari kommer FileMaker Server 8.0 Advanced.

FileMaker Mobile 8 kommer i januari med stöd för synkronisering till både Palm OS och Pocket PC. Till och med vissa manussteg i ScriptMaker kunde köras på handdatorn.

I juli kommer FileMaker Pro 8.5. Den stora nyheten är web-visaren.

År 2007

I juli kommer FileMaker Pro 9.0 och FileMaker Server 9.0. Stöd för externa SQL-databaser (MySQL, SQL Server och Oracle) via ODBC införs. Det innebär att FileMaker direkt kan hantera, bearbeta och söka i tabellerna i SQL-databasen. Skicka epost från FileMaker,  automatisk storleksförändring av objekt och villkorlig utformning var andra nyheter.

FileMaker Mobile 8 läggs ner den 17 dec.

År 2009

Den 5 januari kommer FileMaker Pro/Server 10.0. Statusområdet med blädderblocket flyttades i den här versionen från vänster till överst i fönstret. Andra nyheter var statistik-fält summeras ”live” i list- och tabelläge, manus-triggers infördes, sökningar kan sparas med namn och återanvändas direkt från menyerna, sorteringsordning behålls för nya poster, det går att skicka epost med SMTP och import/export på server-nivå. (Alla nyheter i version 10 hittar du på www.filemaker10.se.)

År 2010

Den 9 mars (på svenska den 23 mars) kom den nu årliga uppdateringen av FileMaker, nu FileMaker Pro/Server 11.0. Möjlighet till diagram var den största och efterlängtade nyheten. Andra nyheter var snabbsökning i alla fält samtidigt, paletten Granskaren för inställningar av fält i layoutläge, möjlighet att skapa fält direkt i tabelläget, portalfilter, spara ögonblicksbild av aktuellt urval och sortering samt återkommande import av t.ex. Excel-dokument. (Alla nyheter i version 11 hittar du på www.filemaker11.se.)

Nästa stora steg i utvecklingen är FileMaker för iPhone och iPad. Den 20 juli kommer FileMaker Go 1.0 för iPod Touch, iPhone och iPad.

Rolf_fm_skylt

Rolf på besök hos FileMaker Inc. (augusti 2010)

Bara några månader senare, i september, kommer den första uppdateringen av FileMaker Go 1.1 för iPhone och iPad. Nu med möjlighet att skapa PDF-dokument, eposta och importera databaser. FileMaker Go blir med ens både kraftfullt och väldigt användbart.

Alla versioner tidigare än FileMaker Pro 9 supportas inte längre och går inte att uppgradera till senaste version (september 2010).

År 2011

FileMaker Go uppdateras till version 1.2.1 den 20 april. De stora nyheterna är diagram (som inte alls visades tidigare), förbättrad utskrift och pdf samt möjlighet att skriva signatur direkt i container-fält (en tidigare lösning har vi skrivit om här). Du kan läsa mer om nyheterna i version 1.2.1 här där vi skriver att det nu går att göra en ”app utan Apple”.

Historien om FileMaker, del 4    |    Historien om FileMaker, del 6