Vi har gjort en sammanfattning av de viktigaste nyheterna för respektive FileMaker-version.

FileMaker II Första versionen från Claris 1988
FileMaker 1.0 Nytt namn 1990
FileMaker 2.0 Windows-version, ScriptMaker, första server-versionen 1992
FileMaker 3.0 Relationell databas, portaler, synkning med Companion för Apple Newton 1995
FileMaker 4.0 Webbpublicering (CDML), stöd för plugins, skapa runtime, synkning med FileMaker Mobile för Palm 1997
FileMaker 4.1 Första versionen från FileMaker Inc. 1998
FileMaker 5.0 Direkt webbpublicering (IWP), import av ODBC-datakällor, tabellvy, relaterade värdelistor 1999
FileMaker 5.5 Stöd för Mac OS X, Server finns för Red Hat Linux 2001
FileMaker 6.0 Importera från Excel och XML, container-fält 2002
FileMaker 7.0 Flera tabeller i samma databas, flera fönster för en databas, utökad säkerhet, manusparametrar, variabler, egna funktioner 2004
FileMaker 8.0 Exportera till Excel och PDF, flik-kontroll 2005
FileMaker 8.5 Webbvisaren (web viewer) 2006
FileMaker 9.0 Villkorlig utformning, automatisk storlekförändring av objekt, skicka epost, SQL-tabeller 2007
FileMaker 10 Manus-triggers, Tilldela fält med namn, tooltip 2009
FileMaker 11 Diagram, portalfilter, snabbsök, Go 1.0 för iOS 2010
FileMaker 12 Teman, Infoga från URL, externa container-fält 2012
FileMaker 13 WebDirect, popovers (flytande fönster), stilar för teman, dölj objekt, utför manus på servern, fmp-protokollet (13.0v2) 2013
FileMaker 14 Snabbare WebDirect, ny script-editor, återanslut till server 2015
FileMaker 15 FileMaker Licensing for Teams 2016
FileMaker Cloud FileMaker Cloud i samarbete med Amazon 2017
FileMaker 16 Flera Windows-fönster, PDF på server och WebDirect, kort, fönster Layoutobjekt, JSON, Curl 2017
FileMaker 17 FileMaker User licenses, ingen Pro, master/detail, färdiga portaler, fördefinierade fält, utför manus med namn, flera bilagor i epost, stöd för sensorer och notiser i iOS 2018
FileMaker 18 Ny dialogruta Importera poster, manussteg för filhantering, fler streckkodstyper i iOS 2019
FileMaker Cloud 2.0 Claris Console och FileMaker ID 2019
Cloud Essentials Mindre variant av Cloud 2.0 2020
FileMaker 19 Två-vägskommunikation med webbvisare, kortfönster i WebDirect, tilläggsbibliotek (addons) 2020
FileMaker 19.1 Tilläggsmoduler (kalender, diagram, kanban m.fl.) 2020
FileMaker 19.3 Microsoft Edge webbläsare i Windows, Server för Ubuntu 2021
FileMaker 19.4 macOS Monterery, Windows 11 och iOS 15, egna OAuth 2021
FileMaker 19.5 Parallella backuper, beräkna statistikfält på server 2022
FileMaker 19.6 Transaktioner 2022
FileMaker 2023 (20.1) Ändringslogg, PDF-bild på Windows, script på server med callback, epost med OAuth 2023
FileMaker 20.2 Layoutberäkningar, Claris Studio som datakälla 2023