Vi är ledande i Norden på affärslösningar med FileMaker-plattformen, både för datorer (Windows/Mac), webb (WebDirect/PHP) och mobila enheter (iPhone/iPad). Vi har sedan vi översatte FileMaker II till svenska första gången 1988 skaffat oss mycket erfarenhet och en stor bank med lösningar. Vi har även skrivit böcker om programmet som har getts ut av Studentlitteraturs förlag under 1992-2015. Vi är Claris Platinum Partner (tidigare hette det FileMaker Business Alliance Platinum Partner), en av 5 i Sverige.

Sedan juni 2005 publicerar vi regelbundet tips och tricks för både FileMaker-användare och FileMaker-utvecklare på vår FileMaker-blogg.

Mallverkstan, inklusive den här sajten, har inget samband med Claris, har inte sponsrats av Claris, och alla åsikter som publiceras på den här sajten är helt och hållet Mallverkstans egna.

Mallverkstan fyller 30 år under 2023!

 

Kontaktuppgifter

Mallverkstan i Lund AB
Annedalsvägen 9
227 64 LUND
Telefon 046-23 52 50
https://www.mallverkstan.se/
E-post: info@mallverkstan.se
Organisationsnr 556478-5268
 
Mer information om Mallverkstan hittar du här.