2007

okt

20

Av

Internet verkar vara en i det närmaste outtömlig källa av diverse information, i många fall helt ovärderlig. Valutakurser är en sådan information. De har den egenheten att de så gott som dagligen ändras beroende på marknaden. Ett ställe där dagens valutakurser kan hittas är på den europeiska centralbankens hemsida, www.ecb.int, där det också, mycket föredömligt, finns ett XML-flöde med dagens valutakurser. Denna kan läsas in i FileMaker och användas i ditt eget system för omvandling av valutakurser.  Läs mer »

De senaste månaderna har det varit mer än fullt upp med alla som vill koppla ihop SQL-databaser med FileMaker Pro 9. Först nu börjar allt flyta på som vanligt igen 🙂 I samband med ett av projekten dök det upp ett behov av att importera flera textfiler på en och samma gång, där var och en hade samma antal kolumner/fält. FileMaker har den goda egenskapen att kunna importera flera filer på en gång, dock behövs det en 2-stegsoperation eftersom FileMaker helt sonika läser in hela textfilens innehåll i ett fält. Oftast vill man ha innehållet uppdelat i flera fält.  Läs mer »

Nu finns även FileMaker Pro 9.0 på svenska. Priserna är ungefär samma som tidigare, dvs. ca 2100:- för en uppgradering och 3500:- för en ny version. Priser angivna exklusive moms. Uppgradering kan göras från version 7, 8 eller 8.5. Även server-versionen av 9.0 är tillgänglig för omedelbar leverans.

2007

jul

11

Av

Alla spekulationer om en ny FileMaker-version kan avslutas, FileMaker Inc. presenterade igår (mitt i de svenska semestertiderna) version 9.0 som också är leveransklar! En svensk version låter vänta på sig några veckor och är planerad till 2 augusti. Jag har haft förmånen att provköra den nya versionen under det senaste halvåret, rent spontant betyder den nya SQL-integrationen ett stort lyft för FileMaker inom helt nya användargrupper.  Läs mer »

Förr i världen, och även nuförtiden i vissa sammanhang är det viktigt att avrunda till jämna tal. Ta till exempel talet 2,5: FileMaker avrundar normalt uppåt till 3 om man använder funktionen Round och vill ha 0 decimaler. I vissa sammanhang vill man istället avrunda till närmast jämna tal, i det här fallet 2. På engelska kallas detta ”Bankers’ Rounding”.  Läs mer »