2007

jun

8

Av

FileMakers inbyggda Instant Web Publishing används mer och mer. Vill man ha en publik sajt är gästinloggning det enda möjliga. För att det ska fungera får du inte fler konton än gästkontot definierat i databasen. Det går att komma runt med t.ex. en speciell ”web-databas” som innehåller layouter endast avsedda för webben, men som hämtar information från en annan databas.

Men det går att göra en länk (eller knapp i formulär) som öppnar databasen med gästkonto även om det finns andra konton definierade i samma databas. Jag har en exempeldatabas på vår FileMaker Server som du kan öppna med denna länk. Du kommer in som gäst i databasen.  Läs mer »

Med egna funktioner kan man göra loopar, t.ex. söka genom ett textfält och ersätta två eller flera mellanslag med ett enda, fyra eller fler mellanslag med tab-tecken. Jag ska visa hur man enkelt byter ut två eller fler punkter till ett tab-tecken (eller annat valfritt tecken, jag använder ofta liknande beräkningar för att t.ex. sätta in Indesigns kod för tab-tecken).

Antag att vi har följande text ”1. Första kapitlet …….. 7” och vill ersätta punkterna med ett enda tab-tecken.  Läs mer »

2007

apr

8

Av

En av de funktioner som saknas i FileMaker är totalt antal sidor vid utskrift. Aktuell sida skriver du enkelt ut med tecknen ”##” (Uppdatering: Från FileMaker 12 skriver du istället {{Sidnummer}}), men att skriva t.ex. ”Sida 1 av 8” går inte utan ett manus. Anledningen är att FileMaker helt enkelt inte vet hur många sidor som ska skrivas ut förrän sista posten och eventuell avslutande statistik är bearbetade. Läs mer »

Otaliga är de web-platser som utvecklats med FileMaker Pro version 4, 5 och 6 samt FileMakers eget web-språk CDML (Claris Dynamic Markup Language). Med FileMaker Pro 7 och 8.x följer ett verktyg för att konvertera CDML-taggarna till XSLT-taggar istället, vilket numera är standard för Custom Web Publishing.  Läs mer »

2007

feb

15

Av

Det finns alltid rykten om nya versioner av alla program, och de slår alltid in eftersom det förr eller senare kommer en ny version. Just nu går rykten om en ny FileMaker-version, inte helt orimligt? FileMaker brukar släppa ny version på hösten och, vem vet?, det kanske är dags i år igen.  Läs mer »