2007

jan

1

Av

FileMaker har en mängd inbyggda funktioner för att räkna med, t.ex. för att räkna med datum. Internt räknar FileMaker med antal dagar från 1 jan år 1 så för att räkna antal dagar mellan 2 datum behöver du bara använda formeln: slutdatum – startdatum (där slutdatum är senare än startdatum). Läs mer »

2006

Dec

27

Av

Som alla vet avrundas all kontant betalning i affärer till närmaste 50-öring. Självklart kan detta beräknas i FileMaker, på flera sätt t.o.m. Det finns tyvärr ingen inbyggd funktion för det, men en enkel matematisk formel kan se ut så här:  Läs mer »

2006

Dec

17

Av

En teknik som är mycket effektiv och som vi använder allt som oftast för att automatisera olika återkommande uppgifter, antingen det ska ske en gång per dygn eller var 10 sekund, är en form av robot. Roboten startas på en klient med FileMaker, som ingen använder, eller ännu hellre på en server vilket då kräver FileMaker Advanced Server med ODBC/JDBC- eller XML-åtkomst.

Det finns flera sätt att schemalägga roboten, ett sätt är att använda iCal på Mac OS eller Schemaläggaren på Windows. Det finns också flera tilläggsprogram till FileMaker som sköter uppgiften. Ett annat sätt är att låta roboten regelbundet, t.ex. var 10 sekund, söka efter värden i ett fält i FileMaker och om någon post hittas utföra en åtgärd som t.ex. kan vara att skicka epost eller en tidsödande beräkningsoperation, dvs. det är FileMaker som startar operationen. Läs mer »

Windows Vista började levereras i USA den 30 november. Inga FileMaker-produkter är certifierade för Vista och det finns kända fel. Enligt FileMaker Inc. går det att använda/ändra i databaser på Vista, men inte att göra nya eller ändra i befintlig databasstruktur. FileMaker Server 8 kan inte installeras eller köras under Vista.

FileMaker Pro 8.5 kan inte importera Excel 2007-dokument.

Uppdateringar är att vänta.

2006

Nov

28

Av

Med FileMaker kan du skicka epost via ditt vanliga epostprogram, det tror jag alla någon gång försökt. Det är dock inte alla epostprogram som fungerar, på Windows måste epostprogrammet vara MAPI-kompatibelt (t.ex. Outlook och Outlook Express går bra) och på Mac är det OS X Mail eller Entourage som gäller. Läs mer »