Ännu tvistar de lärde om nya FileMaker-lösningar ska finnas i en databas, eller delas upp i två: en för layouter och manus samt en för data. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vi har valt att göra våra standardtillämpningar med två databaser för att ”enkelt” kunna byta ut layouter och manus utan att behöva importera all data vid en uppdatering. Det fungerar hur bra som helst!  Läs mer »

De flesta har antagligen konverterat sina gamla FileMaker Pro 5/6-register till en nyare FileMaker-version. Om du tycker att det går långsamt att öppna databaserna efter konverteringen, ska du kontrollera filreferenserna. Om du arbetat med registret under en lång period och skapat nya relationer till andra register allteftersom har FileMaker lagt till filreferenser. Det kan vara kul att se vad den gamla hårddisken kallades, eller vilka servrar registret funnits på, men förödande för hastigheten i nyare versioner. [more]

FileMaker Pro 7 och senare går genom alla filreferenser för varje register och försöker öppna databaserna i ordning. Om databasen inte finns på den gamla hårddisken längre försöker programmet öppna nästa filreferens osv.

Det räcker att ha en filreferens för varje relation, rensa bort de andra. Använd relativ filreferens, det vanligast är ju att alla databaserna finns i samma mapp. Du ändrar filreferenser med kommandot Arkiv->Definiera->Filreferenser. En typisk relativ filreferens kan se ut så här:

file:Databas.fp7

Om det finns fler än 1 rad för en filreferens, radera de övriga och låt bara en finnas kvar. Du ska se att det gör skillnad när du öppnar databaserna igen!

Ibland krävs det att ett register innehåller personuppgifter inklusive personnummer. Ett personnummer består av födelsedatum följt av tre siffror samt en kontrollsiffra. Kontrollsiffran måste vara rätt för att personnumret ska vara giltigt och det kan FileMaker hjälpa till att beräkna.

Kontrollsiffran beräknas genom att växelvis multiplicera varje siffra i personnumret med 1 eller 2, lägga ihop siffersumman och ta heltalsdelen som resultat. Lägg in en kontrollberäkning på fältet som innehåller personnumret som ser ut så här: Läs mer »

FileMaker Inc. har idag släppt en ny ”produkt” i deras ”Do-it-yourself”-serie, integration med Microsoft Office som kallas ”FileMaker Office Optimizer Kit”. Du får lära dig hur du delar data mellan FileMaker och Excel, FileMaker och Word, FileMaker och PowerPoint, skicka epost från FileMaker och använda FileMaker som ett arkiv för att lagra Office-dokument. Detta gäller både Windows och Mac OS X.  Läs mer »

2007

jan

1

Av

FileMaker har en mängd inbyggda funktioner för att räkna med, t.ex. för att räkna med datum. Internt räknar FileMaker med antal dagar från 1 jan år 1 så för att räkna antal dagar mellan 2 datum behöver du bara använda formeln: slutdatum – startdatum (där slutdatum är senare än startdatum). Läs mer »