Ibland krävs det att ett register innehåller personuppgifter inklusive personnummer. Ett personnummer består av födelsedatum följt av tre siffror samt en kontrollsiffra. Kontrollsiffran måste vara rätt för att personnumret ska vara giltigt och det kan FileMaker hjälpa till att beräkna.

Kontrollsiffran beräknas genom att växelvis multiplicera varje siffra i personnumret med 1 eller 2, lägga ihop siffersumman och ta heltalsdelen som resultat. Lägg in en kontrollberäkning på fältet som innehåller personnumret som ser ut så här: Läs mer »

FileMaker Inc. har idag släppt en ny ”produkt” i deras ”Do-it-yourself”-serie, integration med Microsoft Office som kallas ”FileMaker Office Optimizer Kit”. Du får lära dig hur du delar data mellan FileMaker och Excel, FileMaker och Word, FileMaker och PowerPoint, skicka epost från FileMaker och använda FileMaker som ett arkiv för att lagra Office-dokument. Detta gäller både Windows och Mac OS X.  Läs mer »

2007

jan

1

Av

FileMaker har en mängd inbyggda funktioner för att räkna med, t.ex. för att räkna med datum. Internt räknar FileMaker med antal dagar från 1 jan år 1 så för att räkna antal dagar mellan 2 datum behöver du bara använda formeln: slutdatum – startdatum (där slutdatum är senare än startdatum). Läs mer »

2006

Dec

27

Av

Som alla vet avrundas all kontant betalning i affärer till närmaste 50-öring. Självklart kan detta beräknas i FileMaker, på flera sätt t.o.m. Det finns tyvärr ingen inbyggd funktion för det, men en enkel matematisk formel kan se ut så här:  Läs mer »

2006

Dec

17

Av

En teknik som är mycket effektiv och som vi använder allt som oftast för att automatisera olika återkommande uppgifter, antingen det ska ske en gång per dygn eller var 10 sekund, är en form av robot. Roboten startas på en klient med FileMaker, som ingen använder, eller ännu hellre på en server vilket då kräver FileMaker Advanced Server med ODBC/JDBC- eller XML-åtkomst.

Det finns flera sätt att schemalägga roboten, ett sätt är att använda iCal på Mac OS eller Schemaläggaren på Windows. Det finns också flera tilläggsprogram till FileMaker som sköter uppgiften. Ett annat sätt är att låta roboten regelbundet, t.ex. var 10 sekund, söka efter värden i ett fält i FileMaker och om någon post hittas utföra en åtgärd som t.ex. kan vara att skicka epost eller en tidsödande beräkningsoperation, dvs. det är FileMaker som startar operationen. Läs mer »