Repeterade fält är ett kärt och återkommande ämne. I mitt tycke används det alltför sällan. Till och med jag använder det ganska sällan nuförtiden, men upphör aldrig att fascineras över vad man kan åstadkomma. Numera är det fullt möjligt att summera repetitioner över flera poster var för sig, ett litet men ack så betydelsefullt framsteg.

För mer än 10 år sedan gjorde jag ett tidrapportssystem där arbetad tid summerades och presenterades i ett repeterat fält, en repetition för varje dag i en månad, en post för varje person. Detta görs med länkdata och fungerar fortfarande efter 10 år utan problem.

Dock har kunden alltid önskat att summera tidrapporterna för respektive person (som finns i en post per person) per dag, dvs. direkt se hur många timmar som arbetats en viss dag för samtlig personal för en hel månad. Detta har varit besvärligt tidigare, men nu är det jättelätt!

Så här gör du: Definiera ett nytt fält av typen Statistik och definiera det som summan av det repeterade fältet. Längst ner i dialogrutan finns alternativen Summera repetitioner Tillsammans eller Individuellt. Markera Individuellt och klicka OK. Klart!

Statistikfältet summerar nu arbetstiden för varje dag för sig, ett oerhört lyft (bland många) i den mindre uppdatering vi gjorde till kunden för några veckor sedan i samband med uppdatering från version 6 till 8.5.

2006

aug

19

Av

En ofta förekommande uppgift är att sammanställa data och skriva ut rapporter av olika slag. I FileMaker finns statistikfält och statistikdelar för detta ändamål, men ibland finns inte all data representerad i samma tabell. Enklast skriver man ut flera olika rapporter och sedan sammanställer uppgifterna i ett annat program, t.ex. Excel. Men det går att förädla statistik redan i FileMaker.  Läs mer »

2006

jul

12

Av

En av de största FileMaker-utvecklarna i USA, The Support Group, har startat ett nytt nyhetsbrev med intressanta FileMaker-frågor, tips och lösningar. Det är helt gratis och du kan börja din prenumeration på ”Get (Answers)” påwww.supportgroup.com/getanswers. Rekommenderas om du vill veta mer om möjligheterna med FileMaker.

2006

jul

10

Av

Idag lanseras en ny version av FileMaker Pro kallad 8.5 med en mängd nyheter. Det fina är att den även finns för omedelbar leverans. Bland annat följande nyheter finns i version 8.5 jämfört med tidigare version:

  • Web Viewer. Visa web-sidor direkt i FileMaker, t.ex. en automatisk sökning på hitta.se när du visar ett kundkort.
  • Namn på objekt. Äntligen kan man gå till en specifik tab, en knapp, en specifik portal (om man har flera på en layout) eller varför inte hämta en hel HTML-sida (källan), eller del av sida (aktiekurser eller liknande) från Web Viewern.
  • Intel-Macar. Snabbare än snabb på de nya Intel-Macarna. Även Server 8.0 har fått en uppgradering (8.0v4) för att kunna köras snabbare på Intel-Macarna. [more]

Läs mer om vad som finns i den nya versionen på www.filemaker.com.

Många vill använda FileMaker som databas för ASP.NET-lösningar, kanske inte som enda databas men för att hämta viss information i en större lösning. Jag har tidigare visat att det är relativt enkelt att arbeta mot FileMaker som databas, men inte visat exakt hur. För de som är bevandrade i antingen ODBC eller XML och web-anrop är det kanske en smal sak, för er andra ska jag visa ett sätt att göra det.

Att kommunicera med FileMaker kan göras på 2 sätt, antingen med ODBC eller med XML, jag har uteslutande valt XML för att slippa göra ODBC-kopplingar på web-servern och kanske också för att det är snabbare(?).  Läs mer »