2006

jul

10

Av

Idag lanseras en ny version av FileMaker Pro kallad 8.5 med en mängd nyheter. Det fina är att den även finns för omedelbar leverans. Bland annat följande nyheter finns i version 8.5 jämfört med tidigare version:

  • Web Viewer. Visa web-sidor direkt i FileMaker, t.ex. en automatisk sökning på hitta.se när du visar ett kundkort.
  • Namn på objekt. Äntligen kan man gå till en specifik tab, en knapp, en specifik portal (om man har flera på en layout) eller varför inte hämta en hel HTML-sida (källan), eller del av sida (aktiekurser eller liknande) från Web Viewern.
  • Intel-Macar. Snabbare än snabb på de nya Intel-Macarna. Även Server 8.0 har fått en uppgradering (8.0v4) för att kunna köras snabbare på Intel-Macarna. [more]

Läs mer om vad som finns i den nya versionen på www.filemaker.com.

Många vill använda FileMaker som databas för ASP.NET-lösningar, kanske inte som enda databas men för att hämta viss information i en större lösning. Jag har tidigare visat att det är relativt enkelt att arbeta mot FileMaker som databas, men inte visat exakt hur. För de som är bevandrade i antingen ODBC eller XML och web-anrop är det kanske en smal sak, för er andra ska jag visa ett sätt att göra det.

Att kommunicera med FileMaker kan göras på 2 sätt, antingen med ODBC eller med XML, jag har uteslutande valt XML för att slippa göra ODBC-kopplingar på web-servern och kanske också för att det är snabbare(?).  Läs mer »

Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor.

Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet med manussteget Visa/Göm Statusområde [”Göm”] i startmanuset för registret. Problemet är att du då inte kan bläddra, söka och sortera utan måste göra egna knappar för det. Sök-knappen gör du enkelt genom manussteget Sök. FileMaker går då till sökläget och väntar på att användaren ska ange sökbegreppen. Det behövs en knapp som utför sökningen och en knapp om användaren vill avbryta och gå tillbaka utan att söka. Dessa båda knappar vill man inte visa såvida inte användaren är i sökläge.   Läs mer »

2006

maj

19

Av

Med FileMaker Pro 8 och egna funktioner är det relativt lätt att beräkna svenska helgdagar. Svenska helgdagar kan delas in i fasta dagar, dvs. de som alltid förekommer på en speciell dag på året som Nyårsafton och Julafton, dagar som är beroende av när påsk infaller och dagar som infaller t.ex. första fredagen efter en viss datum (t.ex. midsommarafton).

Det behövs 3 egna funktioner i FileMaker Pro 7/8 för att åstadkomma detta. Den första funktionen beräknar datum för Påskdagen för ett specifikt år. Denna beräkning kan hittas på många ställen på internet, ett utmärkt ställe att leta på för FileMaker-användare är www.briandunning.com, alla FileMaker-utvecklares Mecka. Där har jag hittat en funktion för att beräkna påskdagen enligt följande:  Läs mer »

2006

maj

16

Av

Instant Web Publishing är ett kraftfullt verktyg för att skapa enkla web-sidor, som ändå har stor funktionalitet. Det är ganska enkelt att göra om ett befintligt register så att det även går att öppna via webben. Ibland kan det bara vara att öppna registret via Instant web Publishing, ibland vill man dock ta bort lite information, lägga till fler knappar eller dylikt. Läs mer »