Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor.

Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet med manussteget Visa/Göm Statusområde [”Göm”] i startmanuset för registret. Problemet är att du då inte kan bläddra, söka och sortera utan måste göra egna knappar för det. Sök-knappen gör du enkelt genom manussteget Sök. FileMaker går då till sökläget och väntar på att användaren ska ange sökbegreppen. Det behövs en knapp som utför sökningen och en knapp om användaren vill avbryta och gå tillbaka utan att söka. Dessa båda knappar vill man inte visa såvida inte användaren är i sökläge.   Läs mer »

2006

maj

19

Av

Med FileMaker Pro 8 och egna funktioner är det relativt lätt att beräkna svenska helgdagar. Svenska helgdagar kan delas in i fasta dagar, dvs. de som alltid förekommer på en speciell dag på året som Nyårsafton och Julafton, dagar som är beroende av när påsk infaller och dagar som infaller t.ex. första fredagen efter en viss datum (t.ex. midsommarafton).

Det behövs 3 egna funktioner i FileMaker Pro 7/8 för att åstadkomma detta. Den första funktionen beräknar datum för Påskdagen för ett specifikt år. Denna beräkning kan hittas på många ställen på internet, ett utmärkt ställe att leta på för FileMaker-användare är www.briandunning.com, alla FileMaker-utvecklares Mecka. Där har jag hittat en funktion för att beräkna påskdagen enligt följande:  Läs mer »

2006

maj

16

Av

Instant Web Publishing är ett kraftfullt verktyg för att skapa enkla web-sidor, som ändå har stor funktionalitet. Det är ganska enkelt att göra om ett befintligt register så att det även går att öppna via webben. Ibland kan det bara vara att öppna registret via Instant web Publishing, ibland vill man dock ta bort lite information, lägga till fler knappar eller dylikt. Läs mer »

2006

apr

11

Av

Kör du Windows och försöker skicka e-post från FileMaker med Outlook som ditt e-postprogram får du ett meddelande som säger: ”Ett program försöker att automatiskt skicka e-post åt dig. Om det är oväntat kan det vara ett virus och du bör i sådant fall välja Nej.”. Meddelandet visas ett tag och du får sedan klicka på Ja för att skicka meddelandet. Läs mer »

Jag har gjort ett enkelt exempel på en ASP.NET-sida som hämtar information från FileMaker Advanced Server. Det tog längre tid att hitta exempeldata än att göra ASPX-sidan…

Koden för att dela upp resultatet i flera sidor om 10 st per sida består i ett enda attribut: AllowPaging=”True”, resten sköter ASP.NET.