Det är enkelt att skriva flera rader i ett textfält i FileMaker, det är bara att trycka på returtangenten. Så länge texten finns i FileMaker är det inga problem, men om man vill exportera fältet med radmatningar är det inte så lätt.

FileMaker använder ASCII-tecken 29 för att markera en radbrytning, när det exporteras blir det ofta en fyrkant eller annat okänt tecken. Anledningen är att radbrytningar i fält inte ska krocka med andra textfilsformat, t.ex. tab-separerade filer, där en ny post börjar på ny rad. Läs mer »

2006

sep

18

Av

Så här i valtider presenteras mycket statistik och diagram på kors och tvärs. Om man vill göra egna sammanställningar finns alla data publicerade på internet i form av XML-filer, som ju kan importeras i FileMaker. Inte direkt, men med lite konvertering i form av en XSLT.

FileMaker kan importera XML-filer i en viss syntax, t.ex. FileMakers egen grammatik FMPXMLRESULT. XML-filer i andra format kan konverteras till denna grammatik med hjälp av en XSLT. Det är ett slags program som går genom XML-filen och omvandlar den enligt givna regler.  Läs mer »

Vi har i dagarna lanserat en web-shop byggd med ASP.NET och FileMaker Pro. En finess är att inloggningen och valideringen av användare helt sker mot en FileMaker-databas. I ASP.NET 2.0 finns möjligheter att bygga ut tillämpningar med egna s.k. ”providers”, t.ex. för att kontrollera användare och hämta information om dessa från en databas.

FileMaker är inte en av de databaser som normalt stöds av ASP.NET, vi har utvecklat en egen s.k. membership provider för FileMaker. Alla olika providers är utbytbara, vill man använda en SQL-databas istället är det bara att ändra i en inställningsfil.

Du hittar web-shopen på shop.mallverkstan.se.

Om du idag använder FileMaker Pro 6.0 är det hög tid att uppgradera till en nyare version. Inte bara för att den nya versionen är snabbare, bättre och fylld av nya möjligheter, utan även för att dagen för sista chansen(?) att uppgradera FileMaker Pro 6 närmar sig. Den 20 december 2006 är det magiska datumet. Sedan tidigare går det inte längre att uppgradera FileMaker Pro 5/5.5.

Kontakta din återförsäljare, besök www.filemakerstore.se eller www.apple.se  (här finns även Windows-versioner!) för aktuellt pris.

Den aktuella versionen av FileMaker Pro är nu 8.5. Tänk på att även dina kolleger måste uppgraderas, liksom er FileMaker Server, om ni ska kunna utbyta data även i fortsättningen. Från FileMaker Pro 7 är det ett nytt filformat som gäller för FileMaker.

En annan sak som man måste ha i åtanke är att konverteringen av befintliga databaser kanske inte är helt enkel, uppdateringen kan föra en hel del förändringar med sig. Kontakta Mallverkstan om du behöver hjälp med konverteringen eller om du vill passa på att göra förändringar i dina register i samband med uppgraderingen.

Repeterade fält är ett kärt och återkommande ämne. I mitt tycke används det alltför sällan. Till och med jag använder det ganska sällan nuförtiden, men upphör aldrig att fascineras över vad man kan åstadkomma. Numera är det fullt möjligt att summera repetitioner över flera poster var för sig, ett litet men ack så betydelsefullt framsteg.

För mer än 10 år sedan gjorde jag ett tidrapportssystem där arbetad tid summerades och presenterades i ett repeterat fält, en repetition för varje dag i en månad, en post för varje person. Detta görs med länkdata och fungerar fortfarande efter 10 år utan problem.

Dock har kunden alltid önskat att summera tidrapporterna för respektive person (som finns i en post per person) per dag, dvs. direkt se hur många timmar som arbetats en viss dag för samtlig personal för en hel månad. Detta har varit besvärligt tidigare, men nu är det jättelätt!

Så här gör du: Definiera ett nytt fält av typen Statistik och definiera det som summan av det repeterade fältet. Längst ner i dialogrutan finns alternativen Summera repetitioner Tillsammans eller Individuellt. Markera Individuellt och klicka OK. Klart!

Statistikfältet summerar nu arbetstiden för varje dag för sig, ett oerhört lyft (bland många) i den mindre uppdatering vi gjorde till kunden för några veckor sedan i samband med uppdatering från version 6 till 8.5.