2006

aug

19

Av

En ofta förekommande uppgift är att sammanställa data och skriva ut rapporter av olika slag. I FileMaker finns statistikfält och statistikdelar för detta ändamål, men ibland finns inte all data representerad i samma tabell. Enklast skriver man ut flera olika rapporter och sedan sammanställer uppgifterna i ett annat program, t.ex. Excel. Men det går att förädla statistik redan i FileMaker.  Läs mer »

2006

jul

12

Av

En av de största FileMaker-utvecklarna i USA, The Support Group, har startat ett nytt nyhetsbrev med intressanta FileMaker-frågor, tips och lösningar. Det är helt gratis och du kan börja din prenumeration på ”Get (Answers)” på www.supportgroup.com/getanswers. Rekommenderas om du vill veta mer om möjligheterna med FileMaker.

2006

jul

10

Av

Idag lanseras en ny version av FileMaker Pro kallad 8.5 med en mängd nyheter. Det fina är att den även finns för omedelbar leverans. Bland annat följande nyheter finns i version 8.5 jämfört med tidigare version:

  • Web Viewer. Visa web-sidor direkt i FileMaker, t.ex. en automatisk sökning på hitta.se när du visar ett kundkort.
  • Namn på objekt. Äntligen kan man gå till en specifik tab, en knapp, en specifik portal (om man har flera på en layout) eller varför inte hämta en hel HTML-sida (källan), eller del av sida (aktiekurser eller liknande) från Web Viewern.
  • Intel-Macar. Snabbare än snabb på de nya Intel-Macarna. Även Server 8.0 har fått en uppgradering (8.0v4) för att kunna köras snabbare på Intel-Macarna. [more]

Läs mer om vad som finns i den nya versionen på www.filemaker.com.

Många vill använda FileMaker som databas för ASP.NET-lösningar, kanske inte som enda databas men för att hämta viss information i en större lösning. Jag har tidigare visat att det är relativt enkelt att arbeta mot FileMaker som databas, men inte visat exakt hur. För de som är bevandrade i antingen ODBC eller XML och web-anrop är det kanske en smal sak, för er andra ska jag visa ett sätt att göra det.

Att kommunicera med FileMaker kan göras på 2 sätt, antingen med ODBC eller med XML, jag har uteslutande valt XML för att slippa göra ODBC-kopplingar på web-servern och kanske också för att det är snabbare(?).  Läs mer »

Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor.

Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet med manussteget Visa/Göm Statusområde [”Göm”] i startmanuset för registret. Problemet är att du då inte kan bläddra, söka och sortera utan måste göra egna knappar för det. Sök-knappen gör du enkelt genom manussteget Sök. FileMaker går då till sökläget och väntar på att användaren ska ange sökbegreppen. Det behövs en knapp som utför sökningen och en knapp om användaren vill avbryta och gå tillbaka utan att söka. Dessa båda knappar vill man inte visa såvida inte användaren är i sökläge.   Läs mer »