2006

feb

13

Av

Från och med FileMaker Pro 7 finns möjlighet att skapa egna beräkningsfunktioner. Det kan vara allt från enkla funktioner för att t.ex. beräkna en persons ålder till mer avancerade funktioner som att tilldela värden till repeterade fält (se tidigare inlägg).

Men du kan inte definiera egna funktioner med alla versioner av FileMaker, du behöver utvecklarversionen dvs. FileMaker 7/8 Advanced. Det är väl värt pengarna om man håller på med utveckling av FileMaker-register att skaffa utvecklarversionen. Förutom möjlighet att definiera egna funktioner finns (i version 8) programfunktioner för att kopiera/klistra hela tabelldefinitioner, fältdefinitioner och manus.  Läs mer »

Om du har ett fält med kryssrutor och vill markera alla kryssrutorna på en gång kan du göra en knapp. Knappen ska utföra kommandot Tilldela fält (på fältet med kryssrutor) och med beräkningsformeln:

ValueListItems ( Get ( Filnamn ); "abc")

där ”abc” är värdelistans namn. Klickar du på knappen markeras samtliga kryssrutor i fältet.

Ägnade några timmar till att konvertera vår gamla, interna tillämpning för våra web-sidor till FileMaker 8. Det är en tillämpning som vi kallar för WebMakaren som med ett sinnrikt(?) system av mallar skapar statiska web-sidor färdiga att publiceras på webben.

Manusen som sätter ihop sidorna innehåller en del loopar och använder flitigt beräkningsfunktionen Position. När dessa manus aldrig avslutades blev jag misstänksam och började undersöka beräkningarna lite närmare.   Läs mer »

2006

jan

20

Av

Varför inte utnyttja de kraftfulla möjligheterna med ASP.NET 2.0 tillsammans med FileMaker? Ladda ner gratisverktyget Visual Web Developer Express från Microsoft eller www.asp.net och börja utveckla web-sidor med ASP.NET.

Förutom kompletta, lärorika och användbara Starter Kits, på svenska kallar vi det för mallar, finns det en uppsjö tips och tricks från en mängd utvecklare tillgängligt på internet, liksom flera böcker, kurser m.m. Med Visual Web Developer Express får du ett enkelt och oerhört snabbt sätt att göra funktionella web-platser. Jag är helfrälst – fråga mina Lasso-kolleger!  Läs mer »

I Windows finns VBScript och i Mac OS X finns AppleScript. Båda metoderna används för att automatisera andra program, t.ex. FileMaker Pro. Ett sätt att effektivt automatisera uppgifter är att starta ett manus i FileMaker. Gemensamt för de båda metoderna är att de måste köras på en dator med FileMaker-klient installerad.

I Windows används programspråket VBScript (du kan också använda Javascript, det ser nästan likadant ut). Dessa startar du från kommandoraden, med dubbelklick i Utforskaren eller med schemaläggaren. Eller varför inte inifrån FileMaker?  Läs mer »