Sedan FileMaker Pro version 7 går det att tilldela repeterade fält och det är lite magiskt över det hela eftersom det egentligen ”inte ska gå”. Jag har tidigare berättat hur det går till men har fått många frågor, så jag känner att jag måste förtydliga det med både funktion och exempel.

Som jag berättade i Repeterade fält finns sedan version 7 den magiska beräkningsfunktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer ) som är nyckeln till att det går överhuvudtaget. När FileMaker beräknar ett repeterat fält loopar programmet internt genom alla repetitionerna, med funktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer ) får du reda på vilken repetition som för närvarande beräknas.   Läs mer »

2006

feb

14

Av

Sökmöjligheterna i datumfält i FileMaker 8 är oanade, det är till och med att man som gammal FileMaker-utvecklare höjer på ögonbrynen och undrar: hur går det till?

Sökning på datumintervall har ju alltid gått, t.ex. ”2006-01-01…2006-01-31” söker fram alla datum mellan 1 jan och 31 jan 2006.  Läs mer »

2006

feb

13

Av

Parametrar till Scriptmaker-manus förenklar betydligt för utvecklaren. Samma manus kan användas fast med olika värden som skickas till manuset som parametrar. I tidigare versioner har detta fått göras med globala fält, t.ex. tilldelat globala fält värden, anropat ett manus och där läst de globala fälten.

En manusparameter är ett värde som skickas till ett manus, antingen via en knapp eller ett annat manus. Värdet kan vara allt från ett enstaka fält, en beräkning av flera fält eller flera fält. Ett exempel kan vara ett utskriftsmanus som har parameter för vilken layout som ska skrivas ut.  Läs mer »

2006

feb

13

Av

Från och med FileMaker Pro 7 finns möjlighet att skapa egna beräkningsfunktioner. Det kan vara allt från enkla funktioner för att t.ex. beräkna en persons ålder till mer avancerade funktioner som att tilldela värden till repeterade fält (se tidigare inlägg).

Men du kan inte definiera egna funktioner med alla versioner av FileMaker, du behöver utvecklarversionen dvs. FileMaker 7/8 Advanced. Det är väl värt pengarna om man håller på med utveckling av FileMaker-register att skaffa utvecklarversionen. Förutom möjlighet att definiera egna funktioner finns (i version 8) programfunktioner för att kopiera/klistra hela tabelldefinitioner, fältdefinitioner och manus.  Läs mer »

Om du har ett fält med kryssrutor och vill markera alla kryssrutorna på en gång kan du göra en knapp. Knappen ska utföra kommandot Tilldela fält (på fältet med kryssrutor) och med beräkningsformeln:

ValueListItems ( Get ( Filnamn ); "abc")

där ”abc” är värdelistans namn. Klickar du på knappen markeras samtliga kryssrutor i fältet.