2011

May

27

Av Rolf

Flikar används numera flitigt i FileMaker-layouter. De gör det enkelt att gruppera olika typer av information så att användaren bara ser det som är intressant för tillfället. 

Ibland har man behov av att utföra manus när användaren byter till en flik, t.ex. för att uppdatera informationen i fliken på något sätt. Det är möjligt med manus-triggers.

Dock går det bara att ställa in en manus-trigger för hela flikobjektet så manuset som utförs får känna av vilken flik som är överst. Jag har gjort ett enkelt exempel, en layout med 3 flikar enligt bilden nedan.

FlikbyteFlikar

För att kunna känna av vilken flik som är aktiv måste varje flik ha ett unikt namn. Markera fliken i layoutläget så att det blir en svart ram runt själva fliken.

FlikbyteLayout1

I bilden är ”Flik 1” markerad. Visar fönstret Granskaren och ge fliken ett namn. I det här exemplet har jag gett flikarna namnen ”flik1”, ”flik2” respektive ”flik3”.

FlikbyteGranskare

För att se de olika flikarna lite tydligare har jag dessutom satt olika bakgrundsfärg på dem.

Jag gör sedan ett manus som kontrollerar vilken flik som är aktiv, dvs. vilken flik som användaren klickat på. Manuset använder funktionen GetLayoutAttribute som används för att hämta information om ett objekt på FileMaker-layouten. Du anger namnet på objektet (i det här fallet namnet på en flik) som första parameter till funktionen och vilken information som du vill hämta. I det här fallet vill jag hämta information om det är den aktiva fliken vilket görs med ”isFrontTabPanel” som andra parameter. Om fliken är aktiv returnerar funktionen GetLayoutAttribute värdet Sant, annars Falskt.

Manuset ”Visa aktiv flik” ser ut som följer:

FlikbyteManus

Till sist måste jag ställa in så att manuset körs när användaren klickar på en av flikarna. Gå till layoutläget, markera flikobjektet och välj kommandot Ställ in manusutlösare i menyn Utforma. Ange att manuset ska köras när objektet ändras (VidObjektÄndra).

FlikbyteTrigger

En dialogruta med information om vilken flik som är aktiv visas när användaren klickar på respektive flik. Givetvis kan du ändra manuset så att det utför lite mer meningsfulla saker.

Du kan ladda ner en enkel exempeldatabas här. Flikar.fp7 (72,00 kb)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.