2007

Nov

29

Av Rolf

Vill du logga ändringar gjorda i ett eller flera fält? Med uppgift om vem som gjort ändringen och det nya värdet? Det finns en enkel lösning på problemet.

Antag att du har ett fält innehållande datum, du vill logga alla ändringar i fältet med uppgift om vem som gjort ändringen och när. Jag kallar fältet ”Datum”. Du behöver också ett fält där loggen kommer att finnas, jag kallar det ”Datum_logg” vilket ska vara ett vanligt textfält. 

För fältet ”Datum_logg” gör du ett tillval, en automatisk beräkning. Beräkningen ska ha följande utseende:

Datum_logg & "¶" & GetAsText(Get ( TidsstämpelAktuellVärd )) & " " & 
Get ( Kontonamn ) & ": Ändrat till " & GetAsText(Datum)

Funktionen GetAsText omvandlar t.ex. datum och tidsstämpel till text som kan slås ihop med andra textfält. Lägg märke till att fältet ”Datum_logg” är med i beräkningen för att behålla alla tidigare loggningar. Med ”¶” börjar varje ändring på ny rad.

Innan du är färdig med tillvalet för fältet ”Datum_logg” ska du ta bort krysset från kryssrutan ”Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns)”.

Varje gång ”Datum”-fältet ändras blir det en ny rad i textfältet ”Datum_logg”. Vill du logga fler fält är det bara att lägga in dem i beräkningen. Resultatet kan t.ex. bli så här:

2007-11-29 14:23:52 Admin: Ändrat till 2007-12-24
2007-11-29 14:24:11 Admin: Ändrat till 2007-12-25
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.