2012

Jan

06

Av Rolf

Computer Sweden tippar att appar för företag kommer att bli hett under 2012. Hur gör man en app och vilka alternativ finns? Kan man använda FileMaker? Vi har tagit fram en app, en webb-app och en FileMaker Go-app med ungefär samma funktioner så att vi har kunnat jämföra för- och nackdelar. Det är vår populära tjänst för beräkning av arbetsdagar som vi gjort i tre versioner. 

App

Säkert har du laddat ner appar från AppStore eller Android Market till din telefon eller pekplatta. En app är ett litet program som är avsett för en uppgift, antingen det är ett spel, en produktkatalog, en social tjänst eler vad som helst. Med en app kan alla finesser i telefonen användas, GPS, accelerometer m.m. En app finns lokalt på enheten och ska fungera utan internet-uppkoppling, men kan både hämta och skicka information via internet när tillfälle ges.

En app utvecklar du som vilket program som helst, för iOS (iPhone/iPad) är det programspråket Objective C som är populärast. Men det finns andra alternativ, Adobes Flash Builder och Titanium från Appcelerator är några. Titanium har den fördelen att utvecklingsmiljön är gratis och samma app (i stort sett) kan skickas till både iOS och Androider. Att programmeringsspråket är Javascript gör det inte sämre. Ett tredje alternativ är PhoneGap, som i princip gör så att en webb-app (HTML och Javascript) paketeras till en app för i stort sett vilken mobil enhet som helst.

En flaskhals för iOS är att Apple måste godkänna alla appar innan de kan distribueras på AppStore. En process som tar ca 1 vecka. Det är i och för sig en fördel för användaren av appen att den är kontrollerad ur säkerhets- och funktionsmässig natur, men ibland kan det hända att Apple tycker att appen är ”för enkel”, att det redan finns liknande etc. och helt enkelt underkänna appen. Om appen bara ska användas av ett begränsat antal så kan Apple dock kringgås. Android-appar är enklare, alla appar kan distribueras lite hur som helst.

Arbetsdagar_dubbel

Den enkla appen Arbetsdagar kan du ladda ner från AppStore. Den är utvecklad i Titanium och skriven med Javascript. Programmering inklusive bilder, symboler och inte minst uppladdning till AppStore har tagit några dagar.

Fördelar:

+ riktig app från AppStore/Android Market
+ känns snabb och kvick

Nackdelar:

– måste godkännas av Apple för iOS
– du måste kunna programmering

FileMaker:

FileMaker kan användas för att samla in och lagra data som ska publiceras i appen, antingen det sker en gång innan appen distribueras eller att appen frågar FileMaker-databasen efter information (eller skickar data till FileMaker) via en webb-sida.

Webb-app

Har du en webbsajt kan du anpassa den så att den passar storleken på en telefon eller pekplatta. Det får inte plats med lika mycket information per sida, knappar behöver vara större osv. En webb-app fungerar på vilken smartphone/pekplatta som helst och visas med den inbyggda webb-läsaren. Du måste alltid vara uppkopplad mot internet, all information och webb-sidor laddas ner allt eftersom precis som en vanlig webbsajt. Inget finns egentligen lagrat på telefonen.

Du kan göra en webb-app med samma verktyg som du använder för att göra en webbsajt. Som hjälpmedel finns en rad olika Javascript-blbiotek, t.ex. jQuery Mobile eller Sencha Touch.

Vanligt är att mobilanvändare skickas med automatik till webb-appen istället för den vanliga webbsajten. I vårt fall har vi gjort så att vår webbsajt http://arbetsdagar.filemakerbloggen.se skickar mobilanvändare vidare till en annan webbsida, en webb-app.

Webbapp_dubbel

Webb-appen är utvecklad med ASP.NET och jQuery Mobile. En FileMaker-databas används för beräkningen. Web-appen tog någon timme att göra (mer hade behövts…).

Fördelar:

+ enkel att utveckla
+ kan använda samma webbsajt som finns
+ fungerar med alla mobila enheter

Nackdelar:

– inget finns lagrat på telefonen (går att lösa men kräver betydligt mer komplex programmering)
– kan inte interagera på samma sätt med mobilen

FileMaker:

FileMaker kan användas som databas för webb-appen.

FileMaker Go-app

FileMaker Go i sig är en app som installeras på din iOS-enhet. (FileMaker Go finns inte för Android eller någon annan mobil men finns för iPhone, iPad samt iPod Touch) FileMaker Go fungerar som vilken FileMaker-klient som helst och kan öppna samma tillämpningar. Även i det här fallet måste utseendet anpassas efter det mindre skärmformatet.

FileMaker Go-appar kan precis som en app användas lokalt på din iPhone/iPad, hämta och överföra data via internet till central server. Den centrala servern behöver inte vara en FileMaker Server även om det är mest naturligt. Det kan vara en webbsida kopplad till vilken databas som helst, eller FileMaker Server som är kopplad till en SQL-databas.

Har du wifi-uppkoppling (eller snabb 3G) kan du också koppla upp dig mot en tillämpning som finns på en central FileMaker Server, och direkt arbeta mot den data som finns. Både för att läsa och uppdatera. Tar du t.ex. en bild med din mobil till ett fält i FileMaker Go visas bilden nästan omedelbart på samtliga FileMaker-klienter som är uppkopplade mot samma databas på servern, en funktion som i princip inte går att göra med något annat alternativ utan att kräva betydligt mer programmering och resurser.

FMGO_dubbel

Det är enkelt att förändra och lägga till i FileMaker Go-appen, det görs på samma sätt som i vanliga FileMaker-tillämpningar. FileMaker Go-appen tog ca en halv dag att göra. Skillnaden i utvecklingstid mellan en app och en FileMaker Go-app blir större ju mer komplex tillämpningen är, många funktioner får du mer eller mindre gratis i FileMaker (precis som med FileMaker Pro!).

Fördelar:

+ enkel att utveckla
+ du kan lätt göra diagram och ladda upp bilder
+ kan distribueras till alla som har FileMaker Go

Nackdelar:

– endast iOS
– kräver FileMaker Go

Ladda ner appen Arbetsdagar för FileMaker Go här. På samma sätt som de tidigare exemplen, valutakurser ochbefolkning, har vi gjort den i helskärmsläge.
2012-04-05 Uppdatering: Alla våra appar i FileMaker Go 12 kan laddas ner på www.fmbutiken.se. Observera att FileMaker Go kan laddas ner gratis på AppStore för både iPhone och iPad.
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.