2011

Jan

14

Av Rolf

För att förenkla inmatning av värden finns det en funktion i FileMaker som föreslår de befintliga värdena som finns i fältet i andra poster i databasen. Denna funktion är snarlik den som finns i Excel, OpenOffice m.fl. 

I FileMaker är funktionen för automatisk ifyllnad inte förvald, du måste själv bestämma dig för vilka fält den ska användas på. Du gör inställningen i layoutläget där du markerar fältet och väljer att visa Granskaren. I fliken Data (i Granskaren) finns kryssrutan ”Automatisk ifyllnad med befintliga värden” som du kryssar i.

AutoFyllBild3

När du gör en ny post och börjar skriva värden får du automatiskt en meny med redan befintliga värden. Du kan välja att skriva in ett nytt värde eller välja något av de värden som visas i menyn. Skriver du ett nytt värde visas det med automatik för nästa post du skapar, precis som en dynamisk värdelista fungerar.

Med automatisk ifyllnad går det snabbare att skriva in värden och du får samma stavning på nya värden som de befintliga.

AutoFyllBild2

Menyn blir mindre ju fler bokstäver du skriver. I bilden ovan har jag skrivit ”R” och får förslag på tre namn som alla börjar på ”R”. Skriver jag t.ex. ”Rob” visas endast Robert som förslag i menyn.

I FileMaker kan du skriva flera rader i textfält. Automatisk ifyllning fungerar radvis, du får alltså samma meny för varje ny rad du gör i ett fält.

AutoFyllBild1

I bilden visas flera rader för fältet. I och med att FileMaker indexerar alla ord i alla fält blir värdena i respektive rad sökbara.

Automatisk ifyllning med FileMaker Pro diskuteras också på Computer Swedens teknikblogg.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.