2018

Sep

26

Av Rolf

En formel jag återkommer till då och då är avrundning, nästan varje gång letar jag upp den här. I takt med inflation, stigande priser och avsaknad av mynt sker avrundning av priser numera inte till närmaste 50-öring som var fallet 2006 utan till närmaste heltal, närmaste femtal eller närmaste tiotal. Som tur är kan samma formel användas!

Formeln ser ut så här:

Int((tal+(till/2))/till)*till

I formeln är det fältet ”tal” som innehåller det belopp som ska avrundas, och fältet ”till” är vad du vill avrunda till. Vill du avrunda till närmaste 5-tal (5, 10, 15, 20, 25 etc.) anger du 5 istället för ”till”, närmaste 10-tal anger du 10 istället för ”till” osv.

Om du har FileMaker 17 så har du numera möjlighet att själv göra egna funktioner, t.ex. för att enkelt kunna använda denna formel på flera ställen. Du väljer Hantera Anpassade funktioner i menyn Arkiv och lägger till en funktion. Kalla den t.ex. för Avrunda, ange de båda argumenten och klistra in formeln enligt följande:

Du kan sedan använda dina egna funktion överallt du kan sätta in en beräkningsformel.

Exempel på resultat:

Avrunda (1452,1; 2) = 1452
Avrunda (1452,1; 5) = 1450
Avrunda (1452,1; 100) = 1500

Om du har version 17 men inte tillgång till menyvalet Anpassade funktioner måste du slå på kryssrutan ”Använd avancerade verktyg” i dialogrutan Inställningar och starta om FileMaker.

Kommentarer

2020-05-12 Pierre Hellblom

Hur kan man skriva formeln så man får vackra slutpriser såsom 295, 299, 1895 eller 199 osv?

2020-05-13 Rolf

Om du vill ha resultat som slutar med "9" (99, 149, 219 osv) kan du avrunda till närmaste hela 10-tal och minska med 1. T.ex. "Avrunda (1452,1;100) - 1" ger 1499.Vanligt för priser är att avrunda olika beroende på hur högt priset är, om priset är mindre än t.ex. 300 avrundas det till närmaste 10-tal - 1 så att det blir 99, 129 osv. Om priset är högre avrundas det t..ex. till 1495 (avrunda till närmaste 100-tal och minska med 5) eller 445 (avrunda till närmaste 50-tal och minska med 5).

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.