2007

Jul

04

Av Rolf

Förr i världen, och även nuförtiden i vissa sammanhang är det viktigt att avrunda till jämna tal. Ta till exempel talet 2,5: FileMaker avrundar normalt uppåt till 3 om man använder funktionen Round och vill ha 0 decimaler. I vissa sammanhang vill man istället avrunda till närmast jämna tal, i det här fallet 2. På engelska kallas detta ”Bankers’ Rounding”. 

Givetvis kan man göra det med FileMaker också, dock får man skriva en egen beräkningsfunktion som gör det. Du kan antingen skriva den direkt i beräkningsformeln eller göra en egen funktion (om du har FileMaker Advanced). Formeln ser ut så här:

RuondEven (number; precision) =

Let ( [ rem = Mod ( number 10^precision ; 1 ) ; prev = Mod ( Int ( number 10^precision ) ; 10 ) ] ; Case ( rem = ,5 and not Mod ( prev ; 2 ) ; Truncate ( number ; precision ) ; Round ( number ; precision ) ) )

Den är, som så många andra formler, hämtad från www.briandunning.com. Se även tidigare inlägg om avrundning till närmaste 50-öring.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.