2022

Apr

18

Av Rolf

När jag började med datorer, ungefär samtidigt som hålkorten försvann, var den allmänna inställningen "backup är till för de fega". Kanske berodde det på att lagringsplats var dyr, hårddiskar på 250 MB var lika stora, men betydligt ljudligare, som dagens kylskåp. Backup gjordes då och under ganska många år till band av olika slag. Nu är lagring billigt och det är dumt att inte utnyttja det så mycket som möjligt. Sannolikheten att behöva använda en backup-kopia är inte stor. Men när backup behövs är den ovärderlig och då önskar man inget hellre än att den ska vara lätt tillgänglig och vara gjord precis när man önskar. Gör backup ofta!

FileMaker har stora möjligheter till en bra backup-plan. För dina databaser är något av de värdefullaste du har, om inte förr så kommer du upptäcka det när du inte längre kan öppna din databas av någon anledning.

Backup är bra även om inget går sönder i själva datorn. Du kan t.ex. "råka" radera viktig information, något du kanske inte märker förrän efter flera dagar.

Lokal databas

Om du har databasen lokalt på din dator är risken större att databasen "går sönder" än om du har den utdelad på en FileMaker Server. Om du t.ex. inte stänger databasen som finns lagrad på din lokala dator och du stänger locket på en bärbar dator eller din dator går ner i strömsparläge, är risken överhängande att databasen blir skadad. När du stänger en FileMaker-databas är det sista som FileMaker gör att spara information i databasen om antal poster, senast ändrad data osv. Om det inte finns när den öppnas igen, behöver FileMaker återskapa informationen och det är inte säkert att det alltid fungerar.

Det finns kommando för att reparera en skadad databas. Det lyckas för det mesta, men du kan i sällsynta fall också få beskedet att databasen inte längre kan användas.

Numera finns de flesta databaser på en FileMaker Server, databasen är alltid öppen och stänger du locket på din bärbara dator är det enda som händer att dina senaste ändringar antagligen inte blir sparade innan anslutningen till servern bröts.

Enda sättet att göra backup om du har databasen på din lokala dator är att kopiera databasfilerna till en annan mapp, eller ännu hellre en separat disk/filhanterare (om din hårddisk går sönder). Tänk då på att du måste stänga databaserna innan du kopierar dem, enklast att avsluta FileMaker Pro.

Databas på FileMaker Server

På en server finns inga lock att stänga och förhoppningsvis har du inte heller slagit på strömsparläge på servern. Den är tänkt att gå alltid. Men databasen kan gå sönder ändå, du kan få strömavbrott, server-datorn kan gå sönder, server-hårddisken kan gå sönder etc. Allt möjligt kan hända, även sådant som du inte ens kan föreställa dig.

Med FileMaker Server finns betydligt fler backup-möjligheter och du bör utnyttja dem till fullo. FileMaker Server kan ta backup på databaser medan de är öppnade och kanske används för fullt av flera användare. Servern pausar tillfälligt databaserna, vilket kan märkas av anslutna användare speciellt om det är stora databaser. Hela databasfilen måste kopieras, ju större fil desto längre tid tar det.

En bra backup-plan

När det gäller backup finns det många olika strategier. Vi gör gärna backup så ofta som möjligt, ju mindre arbete kan gå förlorat. Backup-kopior bör också sparas ett tag så att du har kvar en kopia där den värdefulla informationen finns kvar som råkade försvinna. Backup 3-4 gånger per dag som sparas i 2-3 veckor, och även 2-3 gånger per vecka som sparas i några månader är en bra plan. På så sätt finns det många backup-kopior att välja mellan senaste veckan, men färre efter någon månad. Hur länge du sparar backup-kopior beror ju också på hur mycket diskutrymme du har tillgängligt.

Tänk genom din backup-strategi, tänk efter hur mycket du ändrar i dina databaser och när på dygnet du ändrar mest för att anpassa backup-tiderna.

Du ångrar inte att du tar för mycket backup, men du ångrar dig definitivt om du tar backup för sällan.

Använd externa lagring av container-fält

FileMaker är smart på så sätt att om en databas inte ändrats sedan förra backupen kopieras inte hela databasen på nytt, då görs endast en fil-referens till databasen. En filreferens (s.k. hard-link) tar ingen plats. Men ändrar du någonting i databasen måste hela databasen kopieras till backup-kopian.

Det är smart om du försöker göra din databas så liten som möjligt. En stor databas tar längre tid att kopiera (i samband med backupen) och tar större plats på din disk. Ett enkelt sätt att minska storlek på databasen är att lagra container-fält externt, förutsatt att du har sådana i databaen förstås. Det gör att själva databas-filen blir mindre och även container-data som inte ändrats sparas med en filreferens istället i samband med backup. Antagligen ändrar du inte innehållet i container-fält så ofta.

Exempel

Antag att du har en databas som är 5 GB stor. Varje ändring du gör i databasen gör att FileMaker Server behöver göra en kopia av hela databasen vid varje backup. Men 4,5 GB av databasen består av container-fält som i princip aldrig ändras. Med extern lagring av container-fälten blir databasen bara 0,5 GB stor, den går snabbare att backup-kopiera och tar mindre plats. Vid varje backup sparas endast en filreferens till container-fält-backup-filerna. Ändras de inte tar 100 backuper av container-fält-filerna lika stor plats som 1 backup.

Backup till extern plats

Det kan börja brinna eller hela servern kan bli stulen. Det är en god idé att kopiera backup-filerna till en extern plats (i alla fall en extern disk) någon gång per dag. Du kan t.o.m. kopiera databasfilen oftare, medan container-fält-filerna mer sällan då de antagligen inte ändras så ofta. Med dagens internet-förbindelser behöver en sådan överföring inte ta så lång tid. Det finns flera leverantörer av backup-plats, allt från ditt webbhotell till AWS S3, Dropbox och Google Drive. Välj någon som passar dig.

Progressiva backuper

Använd också progressiva backuper. Det är en slags inkrementella backuper som används om databasen inte kan öppnas av FileMaker Server efter t.ex. ett strömavbrott. Endast 2 versioner av progressiva backuper sparas, förvalt sparas de med 5 minuters intervall, vilket gör att du har 10 minuter på dig från det att databasen öppnas på servern till att du kan gå tillbaka till en inkrementell backup.

Använder du dig av progressiva backuper slår du lämpligen av funktionen att öppna databaser automatiskt på servern och gör det istället manuellt efter avbrott för att se om databasen öppnas utan fel. Om databasen inte kan öppnas efter omstart och är skadad, har du då möjlighet att ta en backup som är max 5 minuter gammal vilket borde vara ett fullgott alternativ.

Progressiva backuper tar en del kraft av servern, generellt gäller att ju större databaser du har desto längre intervall mellan de progressiva backuperna behöver du, ju mindre databaser du har desto kortare intervall. Intervallet kan ställas in mellan 1-60 minuter. Återställning av progressiva backuper görs genom att helt enkelt kopiera databasfilen från mappen med progressiva backuper och ersätta "original-databasen". Här är det viktigt att kopiera databasen och inte flytta den.

Bilden visar exempel på filer som skapas när arbete utförs i databasen FMServer_Sample. Dessa finns på servern, rör dem inte.

Filerna i mappen ovan sammanställs t.ex. var 5:e minut till kompletta databaser som du kan kopiera och använda.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.