2006

Jan

30

Av Rolf

Ägnade några timmar till att konvertera vår gamla, interna tillämpning för våra web-sidor till FileMaker 8. Det är en tillämpning som vi kallar för WebMakaren som med ett sinnrikt(?) system av mallar skapar statiska web-sidor färdiga att publiceras på webben.

Manusen som sätter ihop sidorna innehåller en del loopar och använder flitigt beräkningsfunktionen Position. När dessa manus aldrig avslutades blev jag misstänksam och började undersöka beräkningarna lite närmare.  

Det visade sig att funktionen Position, som alltid ska returnera 0 om söktexten inte finns i en textsträng, ibland returnerade totala längden av strängen istället. Det är om söktexten är samma som sista tecknet i textsträngen som Position returernar fel värde.

Buggen är rapporterad till Trigono/FileMaker Inc. så förhoppningsvis kommer det en uppgradering vad det lider. Så länge avbryter jag också looparna i manusen om Position returnerar längden på textsträngen eller 0.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.