2010

Sep

03

Av Rolf

Ofta är det praktiskt att samla till synes olika sorters information i samma tabell eftersom det är samma fält, det behövs samma beräkningar eller rapporter och kanske behov av samma sökmöjligheter. Det kan t.ex. vara kunder och leverantörer, personbilar och lastbilar, fakturor och kreditfakturor m.fl. 

Det som skiljer posterna åt kan vara ett fält, en typ med ett värde, en kryssruta eller liknande. Jag har gjort ett enkelt exempel med bilmärken som är indelade i olika regioner (regionen har i exemplet ingen verklig betydelse!). Varje region behöver ha en egen layout med annan färg i sidhuvudet och egen flagga. Det kan också vara andra saker som skiljer layouterna åt, t.ex. en region har fler fält än andra osv.

I databasen gör du en layout för respektive region. Tanken är att när du bläddrar mellan posterna byter FileMaker automatiskt till ”rätt” layout beroende på vilken typ av post som är aktuell.

För enkelhetens skull har jag i exemplet döpt de tre layouterna till samma som de aktuella regionerna: EU, US och RU. Jag gör ett manus som går till respektive layout beroende på innehåll i fältet för region. Manuset har jag kallat ”Gå till layout” och består av en enda rad:

Gå till layout [Bilmärken::Region]

Eftersom layoutens namn är detsamma som innehållet i fältet Region kommer manuset att gå till ”regionens” layout. För att det ska fungera lägger du in manus-triggers i layouterna som utför manuset ”Gå till layout” när du går till en post.

RegionVidPost

Exempeldatabas finns att ladda ner. OBS! Bilmärke och modeller är inte kompletta, används endast som exempel.

LayoutTrigger.zip (63,31 kb)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.