2007

Feb

28

Av Rolf

Otaliga är de web-platser som utvecklats med FileMaker Pro version 4, 5 och 6 samt FileMakers eget web-språk CDML (Claris Dynamic Markup Language). Med FileMaker Pro 7 och 8.x följer ett verktyg för att konvertera CDML-taggarna till XSLT-taggar istället, vilket numera är standard för Custom Web Publishing. 

Tyvärr är XSLT mer komplext än det ganska enkla CDML och det har visat sig vara få som har gått den vägen, många kör fortfarande CDML-tillämpningarna och undviker att uppgradera FileMaker.

Nu finns räddningen i BlackBelt från FMWebSchool! BlackBelt omvandlar helt enkelt CDML-kommandona ”on-the-fly” till PHP-kommandon, inga ändringar behövs i CDML-sidorna (nästan inga påstås det i alla fall). Det verkar onekligen värt ett försök!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.