2022

Jun

15

Av Rolf

Idag är det åter dags för en ny version av FileMaker, nu är det version 19.5. Claris har arbetat hårt sedan senaste versionen för ett halvår sedan, både med nyheter och en rad bugg-rättningar.

Några av nyheterna är:

Beräkning av statistikfält görs nu på servern för snabbare behandling. Det gör att t.ex. layouter i listläge med statistikfält visas snabbare. Det kommer påverka hastigheten positivt, precis som tidigare när sortering flyttades till servern.

FileMaker Server för Linux kräver nu Ubuntu 20.04 LTS (istället för 18.04). Webbservern (för bl.a. WebDirect) är numera den snabbare NGINX.

Backup av databaser görs nu parallellt, dvs flera databaser i taget istället för en och en. Det gör att backuperna går snabbare nu än tidigare.

Använder du Apples senaste operativsystem, både dator och iPhone/iPad, kan du med hjälp av funktioner i FileMaker läsa text i bilder (dock endast på engelska) samt tolka QR-koder i container-fält. Funktionen i macOS heter Live Text. Tyvärr finns inte denna funktion för Windows (än).

FileMaker Go kan från denna version läsa streckkoder i GS1-format.

OData (Open Data Protocol) är en relativt ny standard som likt ODBC/JDBC är avsett att hämta information. Det är ett standardiserat REST-API baserat på JSON-formatet. FileMaker har sedan något år (från version 19.1.2) stöd för OData i FileMaker Server för Linux, i version 19.5 utökas OData-koppling även till FileMaker-databaser på Windows- och Mac-servrar. OData har många likheter med Data API men behöver inte kopplas till specifika layouter, kan göra flera operationer i ett anrop m.m.

Utvecklingsverktyg för att kopiera data mellan två databaser och för att uppdatera en databas är nu allmänt tillgängliga utan kostnad. Utvecklingsverktygen körs som terminal-kommando.

En ny funktion för att validera JSON finns: JSONGetElementType.

Kommandot Spara en kopia som XML kan nu köras med FileMaker Server, vilket betyder att kommandot går betydligt snabbare. Det har pratats om en drastisk skillnad, från t.ex. 10 minuter till 5 sekunder.

Nästan 400 buggar har rättats för hela plattformen.

Som tidigare ingår uppdateringar utan kostnad för dig som har hyreslicenser eller licenser med underhållsavtal.

Uppdatering 2022-07-13: Version 19.5.2 finns nu med en del buggrättningar. Se till att uppdatera!.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.