2019

Aug

07

Av Rolf

På FileMakers utvecklarkonferens i Orlando, Florida, som går av stapeln i dagarna, presenterades några nyheter. Den första var att företaget FileMaker Inc. byter tillbaka till det företagsnamn de lämnade 1998: Claris International. Namnbytet görs omedelbart. Programmet FileMaker kommer fortsätta heta FileMaker!

Anledningen till namnbytet är att de vill kunna sälja fler produkter än bara FileMaker Pro. Claris fortsätter vara ett dotterbolag till Apple Inc. precis som de varit ända sedan 1987. Claris får en ny logotyp (logotypen från 1987 kan du se här).

 

Apple Inc. förvärvade i mars i år den italienska produkten Stamplay (av bolaget med samma namn) som placeras i Claris och byter namn till Claris Connect, vilket var den andra nyheten.

Vad är Stamplay/Claris Connect?

De senaste åren har programutvecklingen ändrats markant, från att vara applikationer som körs på en lokal dator eller mobil till att vara molnbaserade webb-applikationer. Det är ofta inte längre ett stort program som innehåller många funktioner och finesser, utan funktioner kopplas ihop från flera oberoende webb-tjänster för att göra flöden som används i ditt företag.

Ett flöde kan t.ex. vara att när du placerar ett PDF-dokument i din Dropbox-mapp, tolkas texten i dokumentet av en webb-tjänst som skickar resultatet till ditt affärssystem, ett annat flöde kan vara när du får ett epostmeddelande med en viss ämnesrad skickas innehållet till din e-handelssajt och skapar en order. Eller ta en bild på en bil och få reda på all information om den.

Möjligheterna är obegränsade och endast fantasin sätter stopp! Har vi hört det förut? Ja, när FileMaker introducerades!

Stamplay marknadsfördes som ”Lego för utvecklare” och var avsett för back-end, dvs. innehöll inget användargränssnitt.

Stamplay innehöll flödeshantering, boxar för att koppla ihop olika webb-tjänster där varje box kommunicerar med en webb-tjänst. Boxarna skapades och drogs/släpptes i den ordning som önskades. Egna boxar, eller byggstenar, kunde också göras med hjälp av Javascript. Det fanns också en databas och användarhantering med kopplingar till Facebook, Google etc, samt färdiga boxar/byggstenar för en rad webb-tjänster som var färdiga att användas. Stamplay kördes i molnet, du behövde ingen egen server. Som konkurrenter finns t.ex. automate.io och Zapier (som vi skrivit om tidigare), samt i viss mån Firebase.

Användargränssnitt för webbsajter och mobilappar som använde Stamplay gjordes t.ex. med AngularJS.

Stamplays egen webbsajt är för tillfället nerstängd, men det finns ett flertal artiklar om hur Stamplay fungerar och kunde användas till, läs och se skärmbilder t.ex. här och här.

Vad Claris Connect kommer att innehålla är ännu inte helt klart, förmodligen de flesta av funktionerna och kanske lite till. Det dröjer några månader till innan det släpps för användning.

Men FileMaker då?

Planen är förmodligen att koppla ihop Claris Connect med FileMaker Pro på något sätt i framtiden.

FileMaker kan redan idag användas i flöden mellan webb-tjänster med hjälp av FileMakers Data API eller REST-API med PHP, och manussteget Infoga från URL.

Det som också sagts är att programmen FileMaker Pro och Claris Connect kommer att uppdateras löpande framöver, det lär inte bli några årliga releaser av nya versioner.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.