2022

Sep

12

Av Rolf

I slutet av förra veckan, på kvällen den 8 september för att vara exakt, släpptes Claris Studio till försäljning. Claris Studio är "den nya Claris-plattformen" och innehåller Claris Pro, Claris Server, Claris WebDirect, Claris Go, Claris Connect och Claris Studio. Claris Pro är identisk med FileMaker Pro, med några få undantag. För säkerhets skull får köparen även FileMaker Pro och FileMaker Server, i alla fall ett tag till. Tanken är att Claris Pro i förlängningen helt ska ersätta FileMaker Pro, men det lär dröja ett tag.

Claris Pro, Claris Server, Claris WebDirect och Claris Go är identiska med respektive FileMaker-variant, men de kan inte blandas med varandra trots att det är samma filformat i de båda varianterna. Istället för filtypen .fmp12 har databaser i nya plattformen filtypen .claris. Databaser kan konverteras från FileMaker-format till Claris-format, men inte vice versa.

Claris Pro/Server går internt under version 40.0. Det som skiljer jämfört med FileMaker Pro/Server 19.5 är:

  • inloggningen. Inloggning sker alltid med ett Claris ID. Vid konvertering tas befintliga konton bort, ett nytt med full åtkomst läggs till med det Claris ID som gör konverteringen. Fler Claris ID-konton kan sedan läggas till. Gäst-inlogg heter numera förvald användare.
  • ODBC/JDBC kan inte användas för att komma åt databaser på Claris Server
  • du kan inte ha en sekundär server för Claris Server
  • konto-hantering i script saknas i Claris Pro-plattformen
  • custom web publishing med PHP saknas
  • Claris Server finns endast för Linux (Ubuntu 20)

Skärmbilder och mer information om Claris Studio finns här.

I Claris Studio finns möjlighet att arbeta med databastabeller i bl.a. "tabellformat". Dessa lagras i databasen MongoDB (vilken du egentligen inte ser). Claris Server har en extern koppling till tabeller som fungerar på samma sätt som t.ex. MySQL eller Oracle i FileMaker Server. Med Claris Studio gör du webbformulär och hela dataflöden med Claris Connect som gör att användare på webben kan fylla i webbformuläret, spara uppgifterna i Claris Studios databastabell som då också blir direkt åtkomlig från Claris Pro. Uppgifterna kan också "flödas" vidare till t.ex. epost, Slack eller annan app Claris Connect kan hantera.

Om du har behov att använda FileMaker Pro/Server men vill prova nyheterna i Claris Studio behöver du en extra server där du installerar Claris Server.

Claris Studio finns som hyresavtal. Till och med 23 september till kampanjpris 9750:- exkl moms per år för 5 användare, jämfört med 7800:- exkl moms för 5 st FileMaker-licenser (som alltså också ingår i Claris Studio). I Claris Studio ingår också Claris Connect Standard.

Claris Go kommer att finnas för kostnadsfri nedladdning i AppStore inom kort, exakt likadan app som FileMaker Go men kan alltså endast användas tillsammans med Claris Studio.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.