2016

May

10

Av Rolf

fm15_BannerNu är det dags för den numera årliga uppdateringen av FileMaker Pro! Och fler uppdateringar blir det, en av nyheterna i år är att det ska bli lättare att uppdatera 🙂

Version 15 har samma filformat som föregående version. Den stora nyheten är att det nu finns en kostnadsfri version av FileMaker Pro som du ansluter till en FileMaker Server, på samma sätt som FileMaker Go tidigare. Dessutom är WebDirect förstås ytterligare förbättrad, likaså den nya script-editorn som nu innehåller funktion för att ångra.

FileMaker Licensing for Teams (FLT)

Det ska bli lättare att köpa FileMaker! I alla fall att veta vad man behöver köpa, speciellt för nya kunder. (Det är dock fortfarande lika lätt att kontakta oss för beställning.) Räkna hur många användare ni är som har behov av någon FileMaker-klient, antingen det är FileMaker Pro på en dator, FileMaker Go på iPhone/iPad eller WebDirect på webbläsare, alla klienter till servern räknas numera som en användare. Du köper ett antal anslutningar (i paket om 5 st) till din server, sen är det bara att köra igång oavsett vad du använder för klient.

Det betyder också att FileMaker Pro, liksom FileMaker Go, är kostnadsfri! Fast du behöver FileMaker Server och du måste koppla upp dig mot servern det första du gör. Den kostnadsfria versionen av FileMaker Pro måste alltid vara uppkopplad mot en FileMaker Server 15, men det är inget som hindrar att du arbetar med lokala databaser eller databaser på annan server (även FileMaker Server 13/14).

Självklart(?) finns alla andra versioner av FileMaker kvar. Både enstaka FileMaker Pro (samma kostnad som tidigare), volymlicenser (VLA) som du köper en gång med valfri, årlig underhållskostnad och årshyra (AVLA) med fast årlig kostnad. Det sistnämnda alternativet är numera det vanligaste sättet att köpa FileMaker. Det går att blanda alla licensvarianter, både den nya FLT  med befintliga VLA/AVLA och enstaka licenser.

Beställ FileMaker Licensing for Teams direkt på www.filemaker.se, eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Nyheter i script-editorn

En av nyheterna i FileMaker 14 var en ny script-editor. I version 15 har script-editorn förbättrats bl.a. med en ångra-funktion i flera steg, snabbare ”uppritning” av manusrader och bättre uppdatering av ändringar i fönstret.

Kopierar du ett manus och klistrar in i en annan databas markeras nu eventuella problem med en färg, t.ex. en layout som inte finns i databasen. Du kan sedan lättare hitta de ställen du behöver justera.

FM15_Problemmanus

Enklare uppdatering

Då och då kommer det mindre uppdateringar av FileMaker Pro utan att versionsnumret ändras. Det kan vara problem som hittats i programmet, anpassningar till nyare versioner av operativsystem etc. Dessa uppdateringar benämns t.ex. 14.0v2, 14.0v3 osv. och kan hämtas på www.filemaker.se/support utan kostnad, men förutsätter förstås att du har originalversionen installerad. Det rekommenderas att du alltid har senaste versionen! Nackdelen med detta är att du alltid har behövt ladda ner ett helt installationsprogram innehållande alla delar av programmet, ofta ca 400 Mb eller mer, vilket kan ta en stund och hela det installerade programmet på din hårddisk ersätts i samband med den ”lilla” uppdateringen.

Från och med version 15 är uppdateringsfilerna betydligt mindre, endast det absolut nödvändigaste behöver laddas ner och installeras ”ovanpå” befintlig installation. Detta kommer att ske mer eller mindre ”automatiskt” och gör att du hela tiden kommer att ha den senaste uppdateringen. Ungefär på samma sätt som du alltid har de senaste versionerna av dina appar på din iPhone/iPad.

Web-baserad hjälp

Det var länge sedan det fanns riktiga, tjocka handböcker som följer med datorprogram. Nuförtiden finns dokumentationen i form av hjälpfiler i programmet. Från version 15 är hjälpfilerna web-baserade och kan också ”automat”-uppdateras vid behov.

Lösenordsfält

När du loggar in med ditt konto och lösenord i en FileMaker-databas ser du aldrig tecknen i lösenordet, de ersätts med en rund, svart prick. Nu kan du göra fält i FileMaker som fungerar likadant. Markera fältet i layoutläge, öppna Granskaren och välj Dold redigeringsruta i menyn för ”Styr formatmall”.

FM15_Doldedit

Tänk dock på att det endast är visningen av fältet som ändras. Fältets innehåll sparas i databasen och du kan visa innehållet i klartext i ett fält på samma layout, eller annan layout förstås. Du kan också se innehållet med t.ex. kommandot Sätt in från index.

FM15_Losenord

Förloppsindikator i portaler

Portaler med många rader kan ta lång tid att visa, speciellt om raderna ska sorteras eller filtreras. Nu visas en förloppsindikator i portalen som visar att FileMaker håller på att jobba för att visa innehållet och du kan under tiden arbeta vidare med andra fält på layouten.

Ett tips är annars att om du har sådana portaler, se till att inte visa dem direkt när du kommer till layouten. Placera dem i t.ex. en annan flik eller använd en knapp för att plocka fram dem.

Andra nyheter i FileMaker Pro

Förbättrade mallar som följer med programmet. Dessa kan du använda och anpassa efter dina egna önskemål. Knapparna i statusområdet för t.ex. Ny post har blivit större och tydligare, de är mer lika de som finns i FileMaker Go/WebDirect. Knapparna i layoutläget har fått färg.

FM15_Layoutknappar

 

Det som tidigare var flikar i Granskaren har nu ersatts av symboler med samma funktion.

FM15_Granskaren

 

Det nya manussteget Nollställ tabell raderar alla poster i aktuell tabell oavsett aktuellt sökresultat. Manussteget tar inte heller hänsyn till eventuella relationer där du angett att relaterade poster också ska raderas, endast ALLA poster i den aktuella tabellen raderas.

Nyheter i FileMaker Go 15

fmgo15

Det finns nu stöd för TouchID, använd ditt finger istället för att ange konto/lösenord när du öppnar en databas

iBeacon är en rolig pryl som gör att du kan ”navigera” inomhus, t.ex. få information om konstverket närmast dig på ett museum eller temperaturen i frysen närmast dig i din lokala affär. Förutsättningen är att museet eller affären (eller var det nu är) har placerat ut speciella små sändare, s.k. iBeacons, som avgör vilket konstverk eller frys som är närmast och, inte minst, det finns lämplig information tillgänglig att visa. FileMaker Go har nu beräkningsfunktion för att fråga vilken iBeacon som är närmast och på så sätt kunna söka fram lämplig information.

Nyheter i WebDirect 15WebDirect_15

WebDirect har optimerats ytterligare och fungerar nu på fler enheter, även smart-telefoner med t.ex. Android. Det går också att ha fler samtidiga användare på samma FileMaker Server än tidigare.

Nyheter i FileMaker Server 15

Enklare hantering av SSL-certifikat samt stöd för fler typer. Bättre statistik för att kunna hitta vilka databaser och användare som har långa svarstider. Alla anrop kan nu också loggas för att se vilka det är som kan ta lång tid och behöva optimeras.Det går att hindra att lägga upp databaser på servern som inte har lösenord.

Gör appar på iOS med FileMaker!

FileMaker ”smyger” ibland ut nyheter mellan de större versionerna! Vi förespråkar ofta hur lätt och praktiskt det är att göra egna appar för iOS i FileMaker Go, t.o.m. med egen symbol på hemskärmen. Nackdelen har varit att användaren alltid behövt ladda ner och installera FileMaker Go först.

I början av året blev det möjligt att göra riktiga appar med FileMaker Pro. Sådana som kan skickas in till AppStore och publiceras där, precis som vilken app som helst som är utvecklad med Swift, Phonegap eller vad som är aktuellt. Du behöver förstås fortfarande vara registrerad iOS-utvecklare hos Apple, men appen gör du i FileMaker Pro och ”kompilerar” den sedan med Apples utvecklingsverktyg XCode. Du behöver också ett speciellt utvecklingspaket som du hämtar från FileMaker, det är tillgängligt för dig som är FileMaker-utvecklare. Sedan behöver du ”bara” följa instruktionerna. Behöver du hjälp så kontaktar du förstås oss!

Appen som installeras på din iOS-enhet, antingen via AppStore eller bara för dina arbetskollegor, innehåller en ”kopia” av FileMaker Go, din databas och ikoner som visas på din hemskärm. När du startar appen behöver du inte alls se att det är en FileMaker-databas oavsett om databasen endast är lokal på din enhet eller kopplar upp sig mot en FileMaker Server.

FileMaker Pro 12

Liksom tidigare år fasar FileMaker ut äldre versioner på hösten. Denna gång är turen kommen till FileMaker Pro 12, som kom i april 2012. Support för version 12 upphör den 23 september 2016, vilket också är sista dagen för uppgradering av version 12 till 15.

Redan nu kommer du att märka av ”åldern”, det går inte att öppna en databas på en FileMaker Server 15 med FileMaker Pro 12 även om det är samma filformat.

OBS! Det går inte heller att öppna en databas på FileMaker Server 12 med en FileMaker Pro 15-klient.

När finns FileMaker 15?

Idag! Du som har volymlicenser med underhållsavtal eller årshyra kommer att få epost från FileMaker Inc. med länk till nedladdning av installationsprogram och nya serienummer inom de närmaste dagarna. OBS! Kontrollera så att det inte hamnar i din skräppost!

Om du har ”enstaka” licenser av FileMaker Pro/Advanced 12, 13 eller 14 kan du beställa uppgradering nu och få den nya versionen. (Normalt tar det ca 15 minuter från beställning att få ett elektroniskt nedladdningsbar installationsprogram med epost.) Kontakta oss om du vill beställa!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.