2010

Sep

16

Av Rolf

Från och med FileMaker Pro 11 är det enkelt att skapa ett diagram i FileMaker. Det svåra är att sammanställa datauppgifterna så att du får det diagram du önskar.

Ett diagram som ofta förekommer är t.ex. försäljningssumma per månad. I exemplet finns ett antal poster med fält för belopp och månad (månadsnumret kan du räkna fram från ett datum med formeln Month(datum)). Du kan placera diagrammet på en avslutade statistikdel, sortera efter månadsnumret och får på så sätt enkelt ett diagram. Tänk på att kryssa i rutan ”Visa datapunkter för grupper av poster vid sortering” annars får du en stapel per post. (Laddar du ner exempeldatabasen nedan finns diagrammet på layouten ”Värden med avslutande statistik”.)

Dia1

 

Resultatet kan se ut så här:

dia2

 

Observera att det inte finns en stapel för månad 5. Det beror på att de poster som ligger till grund för diagrammet saknar belopp för maj månad.

För att få med alla månader måste du göra på ett annat sätt. Det finns några olika lösningar, en lösning som jag visar här är att göra en tabell som alltid innehåller 12 poster: en post för varje månad. Du skapar tabellen och de 12 posterna en gång för alla.

Jag gör en relation mellan tabellen med månader och de värden som ska visas i diagrammet.

dia3

Till sist gör jag ett beräkningsfält i tabellen Månader med följande formel:

Totalt = Sum(Värden::Belopp)

Fältet Totalt kommer att innehålla det totala beloppet för varje månad. Eftersom det finns en post för varje månad kommer det att bli en stapel per månad om jag väljer att göra diagrammet från tabellen Månader.

dia4

 

Diagrammet har följande inställningarna:

dia5

 

Du kan ladda ner en exempeldatabas.

DiagramMånad.zip (9,54 kb)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.