2012

May

29

Av Rolf

Jag har tidigare skrivit om hur du kan visa diagram för antal poster med ett värde. Idag visar jag en variant på samma tema, denna gång med diagram för summan av ett antal poster. 

I exemplet har jag skapat 250 poster med slumpval av person (tänk att det t.ex. är en säljare) som har sålt för ett visst belopp (som jag slumpat fram). Jag vill göra ett diagram för summan av beloppen per säljare. I exemplet finns 3 säljare och jag får alltså ett diagram med 3 staplar, en stapel för varje säljare. Jag vill också visa totalsumman för varje säljare.

För att summera beloppen behövs ett statistikfält, jag skapar fältet ”summa” med följande val:

DiagramSummaStat

Sedan gör jag en layout som jag visar i listläge där jag ritar ett diagram i sidhuvudet (jag kunde lagt det i en inledande eller avslutande statistikdel också, eller huvuddel om jag valt att visa layouten i formulärläget) och väljer diagramtyp och fält för X- och Y-axeln enligt bilden.

DiagramSummaDiagram

Det viktiga är att välja att använda data från aktuella hittade poster samt sätta kryss i rutan ”Visa datapunkter för grupper av poster vid sortering”.

Jag gör sedan om huvuddelen till en ”Delsumma för säljare” där jag placerar fälten ”säljare” och ”summa”. Markera delen genom att klicka på den grå rutan ”Delsumma för säljare” och välj bakgrundsfärg om du t.ex. vill ha gul bakgrundsfärg som i exemplet.

DiagramSummaLayout

Välj bearbetningsläge och sortera posterna efter fältet ”säljare”. Det är först när du sorterar som layoutdelen med delsumman visas och diagrammet beräknas.

Så här blir resultatet efter sortering:

DiagramSummaResultat

Du kan ladda ner exempeldatabas här. Den är gjord i FileMaker 11, men fungerar lika bra i FileMaker 12.

DiagramSumma.zip (14,82 kb)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.