2008

Aug

21

Av Rolf

Sommaren har gått i rekordfart och hösten är här igen. Använder du FileMaker Pro 7 bör du passa på att uppgradera till senaste versionen, det finns just nu och fram till slutet av september ett superbra erbjudande där du sparar ca 600:- jämfört med normalpriset. I oktober går det inte att uppgradera längre utan du får köpa nya licenser.

FileMaker kan användas som dokumentdatabas, jag har gjort en film (se nedan) som visar hur du kan öppna valfritt dokument sparat i en container direkt från FileMaker. Du kan t.ex. utöka det exempel på dokumentbibliotek som följer med FileMaker-installationen med denna finess. 

Sparar du dokument i container-fält på en server kan flera användare komma åt samma dokument, utan att ens finnas på samma fysiska plats. Det räcker att varje användare har tillgång till FileMaker-databasen på servern.

Att sätta in ett dokument i ett container-fält är enkelt, använd kommandot Sätt in fil (välj Fil i menyn Sätt in när du klickat i containerfältet). Att öppna det från FileMaker är inte lika självklart.

Först måste du spara innehållet i container-fältet på din lokala hårddisk, förslagsvis i en temp-mapp och sedan öppna det. Ett manus som gör detta består av 2 steg.

Först tillverkar du namnet på den temporära filen. Funktionen Get (TemporärSökväg) ger sökvägen till en temporär mapp som du sätter ihop med ett filnamn. För enkelhetens skull antar jag att alla dokument som sparas är i PDF-format, men det går givetvis att ta reda på vilket filformat som satts in i container-fältet.

Manussteget ser ut så här:

Ange variabel [$sokvag; Värde: "file:" & Get (TemporärSökväg) & "temp.pdf"]

Nästa (och sista) steg är att exportera fältinnehållet, ett manuskommando som också automatiskt kan öppna den exporterade filen. så här ser manussteget ut där container-fältet heter ”Fil”:

Exportera fältinnehåll [Fil; "$sokvag"; Öppna dokument]

Manuset exporterar dokumentet ”temp.pdf” i en temporär mapp och öppnar det i t.ex. Adobe Reader.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="fm_FileMaker_Dokumentdatabas_demo_234945754" class="flashmovie" width="500" height="420">

Get Adobe Flash player

<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.