2009

Feb

15

Av Rolf

– ”Nej, helt omöjligt att dra-och-släppa poster i FileMaker”, säger den rutinerade FileMaker-utvecklaren.
– ”Jomenvisst, till synes allt är möjligt med FileMaker 10 och manus-triggers!” 

Jag vill inte undanhålla er ett exempel som visar hur man kan dra-släppa poster mellan portaler, dra-släppa poster för att sortera i en portal och dra-släppa poster i en hierarki i en portal. Exemplet är gjort av Excelisys och är ett lysande exempel på att gränserna mellan det möjliga och ”omöjliga” i FileMaker Pro dramatiskt flyttats fram med hjälp av FileMaker 10 och manus-triggers.

Finessen består av att dra ett bildobjekt (1×1 pixel) mellan container-objekt i respektive post. Med manus-triggers sätts sedan rätt värden i rätt fält med en blandning av globala variabler ($$), automatiskt beräknade fält och manus.

Exemplet är inte helt lätt att följa, det hör definitivt till överkurs för många FileMaker-utvecklare, men som sagt det måste ses innan man tror på det. Ladda ner exempeldokumentet från Excelisys här.

Kommentarer

Simon Danielsson

Fantastiskt!!
Tack för inspirationsfilen!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.