2006

Feb

13

Av Rolf

Från och med FileMaker Pro 7 finns möjlighet att skapa egna beräkningsfunktioner. Det kan vara allt från enkla funktioner för att t.ex. beräkna en persons ålder till mer avancerade funktioner som att tilldela värden till repeterade fält (se tidigare inlägg).

Men du kan inte definiera egna funktioner med alla versioner av FileMaker, du behöver utvecklarversionen dvs. FileMaker 7/8 Advanced. Det är väl värt pengarna om man håller på med utveckling av FileMaker-register att skaffa utvecklarversionen. Förutom möjlighet att definiera egna funktioner finns (i version 8) programfunktioner för att kopiera/klistra hela tabelldefinitioner, fältdefinitioner och manus. 

Om du vill se exempel på egna funktioner rekommenderas web-sidan www.briandunning.com där det är fritt fram att bidra med egna egendefinierade funktioner. Det är bara att välja och vraka bland de som finns!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.