2006

Apr

11

Av Rolf

Kör du Windows och försöker skicka e-post från FileMaker med Outlook som ditt e-postprogram får du ett meddelande som säger: ”Ett program försöker att automatiskt skicka e-post åt dig. Om det är oväntat kan det vara ett virus och du bör i sådant fall välja Nej.”. Meddelandet visas ett tag och du får sedan klicka på Ja för att skicka meddelandet.

Meddelandet är ett säkerhetsmeddelande för att inga program ska utnyttja Outlook olovandes för att skicka e-post. Oftast vill man dock att det ska gåoch det finns hjälp att få. Programmet ClickYes Express svarar automatiskt ”Ja” på meddelandet, och det på en gång. Du laddar ner gratisprogrammet ClickYes Express på www.contextmagic.com. Se till att aktivera det när du ska skicka e-post från FileMaker, annars är det säkrast att ha det avstängt.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.