2010

Feb

18

Av Rolf

Det finns ett kommando i FileMaker som är oerhört kraftfullt och har funnits i programmet i mer än 20 år. Ändå är det många som inte vet att det finns eller vad man kan använda det till. Kommandot Ersätt fältinnehåll i menyn Posterersätter värdet i ett fält i samtliga hittade poster med ett annat. 

Du använder kommandot genom att helt enkelt placera insättningspunkten i ett fält på en layout och väljer kommandot. Du får då möjlighet att ersätta innehållet i fältet i alla hittade poster (se till att du har rätt urval innan du väljer kommandot!).

ersattfalt

Du kan enkelt se till att alla poster får samma värde i fältet. Du väljer då det översta alternativet i dialogrutan: Ersätt med. Du kan också ange en beräkning för att antingen påverka befintliga värden i fältet, eller ersätta fältet med information från andra fält i respektive post. Det blir som en slags ”loop”, som går genom alla poster och tilldelar ett beräknat värde, fast med ett enda kommando.

T.ex. kan det användas när du ska göra en prishöjning (jo, det händer väl?). Antag att du vill höja alla priser med 10%. Gå till en layout där prisfältet finns, se till att rätt urval av hittade poster är gjort, klicka i pris-fältet och välj kommandotErsätt fältinnehåll.

Välj alternativet Ersätt med beräknat värde och ange formeln (fältet som du står i heter Pris i exemplet):

Round(Pris * 1,10;2)

Formeln går genom samtliga hittade poster och höjer priset med 10% (Pris * 1,10) och avrundar till 2 decimaler (Round).

Ett annat exempel kan vara om du behöver ta bort mellanslag i ett artikelnummer, eller ersätta alla decimalpunkter (i värden som du t.ex. importerat från en SQL-databas) med decimalkomma så att FileMaker kan tolka innehållet som ett decimaltal. Du använder då funktionen Substitute och formeln:

Substitute(Pris;".";",")

Formeln byter alltså ut punkt mot komma i fältet Pris. Du behöver inte göra beräkningen baserad på samma fält som du har aktivt, men det brukar vara det vanligaste fallet.

Tänk på att du inte kan ångra kommandot!

Kommandot Ersätt fältinnehåll finns också som manussteg.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.