2011

Dec

02

Av Rolf

Just nu vill många ha en iPhone-app. Om appen endast ska användas internt på företaget är det ofta både enklare och smidigare att göra en ”app” i FileMaker Go än att gå genom Apples godkännande-process. Betydligt enklare att göra småjusteringar efterhand också förstås! 

Ett exempel på en app i FileMaker Go är en app där man kan se de senaste försäljningssiffrorna, den senaste artikelstatistiken, aktuella restnoterade produkter, uteliggande ordrar etc.

Jag har gjort ett exempel på samma tema, som förhoppningsvis flera kan vara intresserade av. Tidigare har jag skrivit om hur man kan importera aktuella valutakurser. Nu använder jag samma databas för att uppdatera en app i FileMaker Go som visar valutakursen för SEK (jämfört med EUR) de senaste 30 dagarna, med ”trendpilar” och diagram. Appen är tänkt att köras lokalt på en iPhone (som har FileMaker Go installerat) och kan uppdateras med aktuella värden när man har internet-anslutning (WiFi, 3G eller Edge).

Appen består av 1 tabell och 2 layouter. Tabellen innehåller de senaste valutakurserna, en post per dag med datum och maximalt 30 poster. Den första layouten består av en lista som visar posterna.

Photo 2011-12-02 15 23 30

”Trendpilarna” visar skillnaden jämfört med föregående post, grön pil för en ökning och röd pil för en minskning.

Vänder du på din iPhone, till landskapsläge, får du ett diagram över samma värden.

Photo 2011-12-02 15 23 36

Rotera skärmen

Tyvärr kan inte FileMaker Go direkt känna av i vilket läge du har din iPhone, men genom att kontinuerligt jämföra skärmens bredd med skärmens höjd kan man byta till en annan layout beroende på hur telefonen är roterad. Det görs genom att installera en timer i startmanuset som kör ett manus varje sekund. Startmanuset innehåller manussteget:

Installera OnTimer-manus ["Byt"; Intervall: 1]

Manuset Byt som körs innehåller en if-sats för att gå till rätt layout:

Gå till layout [If(Get ( FönsterinnehållBredd ) > Get ( FönsterinnehållHöjd );
"Liggande";"Stående")]

Layouterna heter således ”Liggande” för landskapsläge och ”Stående” för porträttläge.

Uppdatera informationen

En app av den här typen måste kunna uppdateras regelbundet för att vara till någon nytta. Vem vill se valutakurserna, försäljningssiffrorna etc. från förra året? Genom att klicka på knappen upptill till höger på den stående layouten hämtas uppgifterna från de senaste 30 dagarna och lagras i din iPhone. Uppgifterna hämtas från FileMaker-databasen som ligger på vår server (och som uppdateras med nya värden varje vardag ca kl 15) via en enkel PHP-sida.

Helskärmsläge

För att det ska se mer ut som en app, även om den körs i FileMaker Go, har jag använt utvecklar-funktionerna i FileMaker Pro Advanced för att skapa en databas som körs i ”kiosk”-läge, vilket på en iPhone gömmer alla FileMaker-menyer etc. Glöm inte en Avsluta-knapp! Den finns längst upp till vänster på den stående skärmbilden i exemplet.

Vill du ha en ikon på hemskärmen för att öppna databasen kan du antingen använda appen IconProject, som du hittar i Appstore, eller Apples verktyg iPhone Configuration Utility.

Ladda ner databasen här för FileMaker Go 11. (Klicka på länken direkt i din iPhone så kan du öppnad en direkt i FileMaker Go.)

Ladda ner databasen här för FileMaker Go 12 (som är gratis).

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.