2011

Sep

20

Av Rolf

Bilder sparas i FileMaker i speciella container-fält. En bild kan vara länkad, dvs. peka på en bild som finns på en hårddisk, eller sparad i databasen. Jag har tidigare skrivit om hur du importerar och uppdaterar bilder. I den här artikeln ska jag exportera bilder från container-fält. 

För att exportera innehållet i ett container-fält används kommandot Exportera fältinnehåll. Du kan markera ett container-fält i bearbetningsläge och välja kommandot i menyn Redigera. Vill du automatisera exporten, t.ex. alla bilder i en tabell i databasen, kan du göra ett manus.

Manuset går genom samtliga poster i tabellen och exporterar bilderna en efter en. Du måste ge varje bild ett unikt namn som t.ex. kan vara ett id-nummer för posten, artikelnummer, kod eller annan uppgift som är unik för posten där bilden finns. I det här exemplet väljer jag att döpa bilderna till ”Bildx.jpg” där ”x” är postens nummer. Jag förutsätter också att alla bilder är i bildformatet ”jpg”.

För varje post skapar jag ett unikt filnamn som jag placerar i en variabel:

$filnamn = Get ( Dokumentsökväg ) & "Bild" & Get ( Postnummer ) & ".jpg"

Bilderna kommer att hamna i mappen ”Mina dokument” på Windows respektive ”Dokument” i OS X. Det spelar ingen roll om bilderna är länkade till container-fältet eller sparas i databasen, de exporteras i alla fall.

Det fullständiga manuset ser ut så här:

Sparabild1

När manuset körts kommer det att finnas bilder i dokument-mappen, döpta till Bild1.jpg, Bild2.jpg osv. Det är viktigt att container-fältet som du exporterar från finns i den aktuella layouten.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.