2006

Oct

04

Av Rolf

Det är enkelt att skriva flera rader i ett textfält i FileMaker, det är bara att trycka på returtangenten. Så länge texten finns i FileMaker är det inga problem, men om man vill exportera fältet med radmatningar är det inte så lätt.

FileMaker använder ASCII-tecken 29 för att markera en radbrytning, när det exporteras blir det ofta en fyrkant eller annat okänt tecken. Anledningen är att radbrytningar i fält inte ska krocka med andra textfilsformat, t.ex. tab-separerade filer, där en ny post börjar på ny rad.

Ibland händer det dock att man bara vill exportera ett fält med bibehållna radbrytningar, dvs. ersätta FileMakers interna radbrytningstecken mot operativsystemets så att texten blir radbruten på samma sätt i vilket annat ordbehandlingsprogram som helst som i FileMaker. Det går givetvis att göra när filen exporterats, t.ex. använda ordbehandlingsprogrammet för att sök/ändra till rätt tecken. det är dock ett extra onödigt steg eftersom allt kan göras i FileMaker.

Enda gången FileMaker exporterar radbrytning enligt operativsystemet, t.ex. CRLF, är efter en post. Dela därför upp fältet som ska exporteras i flera poster, företrädesvis i en annan tabell. Uppdelningen görs med en loop som går från 1 till antalet rader i fältet. I FileMaker Pro 8 finns funktionen ValueCount som returnerar antalet rader. Manuset kan se ut så här:

Ange variabel[$i; Värde:0]
Loop
   Ange variabel[$i; Värde:$i+1]
   Exit Loop If [$i > ValueCount(textfältet)]
   Utför manus ["Skapa en rad"; Parameter: MiddleValues(textfältet;$i;1)]
End Loop
Gå till layout ["Export"]
Exportera poster[]

Manuset ”Skapa en rad” gör helt enkelt ny post och tilldelar ett fält innehållet i parametern. Fältet är sedan det som exporteras i raden Exportera poster. Parametern är en rad i textfältet (funktionen MiddleValues returnerar en rad).

Du kan ladda ner ett exempel här.

Kommentarer

2009-04-15 Addo

Hej Rolf

Om jag exportera alla fält i en layout till excel får jag allting i samma rad!

Går det på något sätt bryta den så det blir på två rader istället?

Går det att göra en script så att den exporterar från layouten ex. 7 fält och sedan bryter till nästa rad och försätter exportera resten av fälten till excel blad?

Har du nån tips?

Skulle vara väldigt tacksam för det!

MVH Addo

2009-04-15 Rolf

Du använder samma metod som ovan. Gör en extra tabell där du skapar ny post t.ex. efter de första 7 fälten. Exportera sedan denna tabell.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.