2013

Dec

03

Av Rolf

Idag släppte FileMaker Inc. ny version av FileMaker: FileMaker 13! Det är ca 1,5 år sedan FileMaker 12 kom och som vanligt finns det en mängd nyheter, stora som små. Den största nyheten är WebDirect, FileMaker Pro i en webbläsare. WebDirect är en modern variant av Direkt webbpublicering (IWP) som nu går i graven.

Det finns många fler spännande nyheter, som t.ex. glidkontroller, flytande objekt, nya teman och streckkodsläsare. Du kan läsa om alla nyheterna i den nya versionen på FileMakers hemsida och samt på vår temasajt om FileMaker 13 (som inte längre finns 4 sep 2020).

För nyheter i FileMaker 13 se nedan!

FileMaker 13 finns tillgänglig från idag, 3 december 2013!

WebDirect
Direkt Webbpublicering har blivit WebDirect! WebDirect är en modern variant av direkt webbpublicering som är lika enkel att slå på, men med betydligt mer avancerade funktioner. WebDirect är FileMaker Pro, fast för webben.Vid en första anblick kan du inte se någon skillnad på om databasen är öppnad i en webbläsare eller med FileMaker Pro.Den här bilden är hämtad från WebDirect.

KontakterWD

Den här skärmbilden är gjord med FileMaker Pro från samma post i samma databas (fast en lite annan layout).

KontakterFMP

Det går knappt heller att se skillnad på menyer och utseendet. I WebDirect finns statusområde och menyer, layouterna ser likadana ut med knappar och färger i valt tema (alla teman kan användas). Bilden nedan visar statusområdet och menyn Visa.

webdirect3 webdirect2

Även när du börjar använda databasen märker du ingen direkt skillnad, webbsidan med FileMaker-layouten uppdateras automatiskt om samma post ändras av någon annan (precis som i FileMaker Pro), manusutlösare körs när du lämnar fält, går till en layout eller bläddrar till en annan post, villkorlig utformning av fält fungerar, import och export av data fungerar, du kan sätta in och exportera container-fält m.m.

Bilden nedan visar hur dialogrutan för att välja fält för Exportera poster ser ut.

webdirect4

WebDirect använder nya funktioner i HTML5 och fungerar tillsammans med de senaste webbläsarna (Safari 6/7, Chrome 27 och Internet Explorer 9/10 stöds officiellt). Normalt när du arbetar med en webbsida behöver du klicka på en knapp, gå till en annan sida eller uppdatera skärmen för att visa ny information. Med WebDirect “pushas” information från servern till alla anslutna webbläsare och uppdaterar t.ex. innehåll i fält som annan användare ändrat.

Alla knappar, fält och objekt skapas på servern och skickas sedan till webbläsaren. Varje klick eller ändring av information användaren gör i webbläsaren skickas till servern för bearbetning. Det blir mycket jobb för servern och desto snabbare server ju snabbare blir lösningen i webbläsaren. Det skiljer sig från både FileMaker Pro och FileMaker Go där en stor del av databearbetning görs i klienten.

Precis som i tidigare Direkt Webbpublicering gäller det att försöka ha så få objekt som möjligt på den layout som ska visas på webben, bilder bör inte vara högupplösta osv. Även om WebDirect kan visa alla layouter från FileMaker så bör de layouter som används för webben vara specialanpassade för bästa prestanda. Layouter bör ha få objekt, de objekt som finns ska inte ha skuggor eller andra effekter, ska helst använda något standardtema (alla avvikelser från ett tema gör att dessa måste skickas separat till webbläsaren, hela teman kan cachas i webbläsaren) osv.

WebDirect stöder ca 90 manussteg, vilka som stöds visas när du gör manus i FileMaker Pro. I WebDirect  kan man också välja att gömma menyraden med ett manussteg.

WebDirect kräver FileMaker Server 13 och varje användare förbrukar en anslutning till servern och innebär en kostnad. Det finns en begränsning på antal samtidiga användare, både avseende licenser och teoretiskt. Teoretiskt finns en maxgräns på 50 samtidiga anslutningar, men redan färre antal användare kan kräva en två-server-lösning, där webbpublicering körs på en server och FileMaker Server på en annan. Tänk också på att antal samtidiga anslutningar delas med FileMaker Go-användare.

Precis som tidigare finns möjlighet att publicera information från FileMaker med PHP (som medföljer, eller t.ex. ASP.NET) eller statiska filer. Dock är den tidigare funktionen Direkt Webbpublicering helt borttagen. Läs mer hur information kan publiceras från FileMaker Server.

 

FileMaker Go

fmgo13Med FileMaker Go blir det nu ännu enklare att göra nästintill “riktiga” appar för iPhone och iPad. Precis som tidigare är FileMaker Go gratis att ladda ner i AppStore, men vill du koppla upp dig mot en FileMaker Server kostar det en “anslutning” på servern. Från FileMaker 13 är det inte längre gratis att koppla upp sig med FileMaker Go mot FileMaker Server.

FileMaker Go i sig verkar gå snabbare och det finns flera nya, efterlängtade funktioner:

 • Det går att svepa med två fingrar för att byta post.
 • Det är möjligt att styra vad som ska infogas i containerfält. Det går t.ex. att peka på en knapp och hamna direkt i kameraläge eller direkt börja spela in ljud. Du styr detta med manussteget Infoga från enhet.
 • Scanna streckkoder och tolka dem. Du scannar streckkoder till ett container-fält och startar scanningen med manussteget Infoga från enhet. Det går även att plocka fram streckkod i efterhand med nya beräkningsfunktionen GetContainerAttribute men det krävs att streckkoden är inläst med funktionen i FileMaker Go. Följande streckkoder kan läsas och tolkas av FileMaker Go via kameran på din iOS-enhet:
  enhet4
 • Ny manusutlösare, OnGestureTap, för att känna av pekningar på layout. Det går att känna av hur många pekningar samt med hur många fingrar. Funktionen klarar en, två eller tre fingrar med en pekning. Dessutom sparas position där man pekar.
 • Det finns stöd för olika tangentbord vid inmatning av tecken såsom t.ex. numeriskt, URL eller telefon m.fl.
 • Det går numera att söka efter databaser på servern i fjärrlistan.
 • Den irriterande effekten att inmatningsfält blev dubbelt så högt när man pekade på det i FileMaker Go är nu borta.

Detta i kombination med de nya funktionerna för glidkontrollerflytande fönster och möjligheten att gömma objekt gör FileMaker Go kraftfullare än någonsin tidigare.

Dock har det införts en begränsning om man vill koppla upp sig mot en FileMaker Server. Det finns ett maximalt antal samtidiga anslutningar på FileMaker Server tillgängliga för FileMaker Go- och WebDirect-klienter. Tar de slut kan man förstås köpa till fler, upp till en maxgräns.

 

FileMaker Server
fmserver13_iconFileMaker Server finns numera endast i en version som motsvarar tidigare Advanced Server. Teoretiskt kan obegränsat antal användare vara anslutna samtidigt och du kan använda OBDC-koppling till tabellerna. FileMaker Server kommer i fortsättningen inte att kunna köpas separat, FileMaker Server kan endast köpas i kombination med andra licenser som volymlicenser och årsvisa hyreslicenser.

Obegränsat antal användare gäller bara för de användare som har FileMaker Pro eller FileMaker Advanced och kopplar upp sig mot databaser på servern.

Om en anslutning till servern görs med FileMaker Go eller WebDirect (webbläsare) finns det begränsningar. Till att börja med kostar en anslutning med FileMaker Go eller WebDirect pengar, det är inte längre gratis att ansluta t.ex. med FileMaker Go. Ett visst antal anslutningar köps till FileMaker Server, köper du en ny licens ingår en anslutning. Vill du kunna ansluta fler användare behöver du köpa till fler anslutningar. Det finns en övre maxgräns på 50 samtidiga anslutningar. Du kan få varningar från FileMaker Server om dina anslutningslicenser håller på att “ta slut”.

Anslutningar med anpassad webbpublicering (som PHP) och ODBC är kostnadsfritt.

Admin-konsollen till FileMaker Server är nu en webbtillämpning så man slipper det lite nyckfulla Java-programmet som funnits i tidigare versioner. Även när man installerar servern så är installationsguiden webbaserad i stället för ett Java-program.

OverblickFMS

Statistikfunktionen är utbyggd, du kan se diagram över serverns användning. Diagrammet går att ställa in till vad du önskar se och du kan zooma in till en tidsperiod.

StatistikFMS2

Det går att ladda upp databaser till servern direkt från FileMaker Pro. Öppna en lokal databas och välj Överför till FileMaker Server i menyn Arkiv->Dela databas. Det finns också en knapp i statusområdet för att enkelt flytta över till en server.

server1

Du behöver sedan välja server och känna till användarnamn och lösenord för serverns admin-konsoll.

När väl fil är uppladdad så talar FileMaker Pro om att filen finns på servern om man av misstag försöker öppna den lokalt.

En stor förbättring är att det i version 13 går att spara filer från container-fält med extern lagring på en separat disk på servern. Tidigare var man tvungen att ha de externa filerna i samma mapp som databasfilen.

Olika tangentbord i Go
Beroende på vad du vill att användaren ska fylla i i ett fält i FileMaker Go kan du välja tangentbord. Ska användaren endast skriva in siffror använder du det numeriska tangentbordet, ska en epostadress skrivas används tangentbordet för detta ändamål osv.

Du väljer vilket tangentbord som ska dyka upp i FileMaker Go i Granskaren för respektive fält. Väljer du inget finns det såklart ett förvalt för respektive fälttyp.

tbord0

 

Ett textfält får detta tangentbord:

tbord1

Numeriska tangentbord samt för telefonnummer.

 

tbord6 tbord3

Datum och tid väljer du så här snyggt (i iOS 7).

tbord4 tbord5

 

Infoga från enhet
Tänk om du hade kunnat spela in ljud med en knapptryckning i din mobil och koppla det till en post i en databas? Eller om du hade kunnat scanna en streckkod direkt med din databastillämpning?

I version 13 av FileMaker är det inbyggt och kräver minimal programmering. Det du behöver göra är en knapp som använder manussteget Infoga från enhet. Manussteget kan endast användas av FileMaker Go.

Musik kan importeras från dina musikfiler som finns på din mobil, inte nog med det så hämtas och visas omslaget för låten, längden, album, genre och annan information. I det här fallet visas informationen i en glidkontroll med 2 paneler.

enhet10  enhet11

Bilder kan importeras från bildbiblioteket, och inte bara att bilden visas i ett container-fält utan även annan metainformation om bilden som datum, plats mm. Även nu visas informationen i en glidkontroll med 2 paneler.

enhet12 enhet13

Streckkoder kan läsas in med kameran. Du väljer i manussteget vilka olika streckkoder som ska kunna läsas in och tolkas.

enhet3

Välj först streckkod som typ och sedan vilken/vilka koder som ska kunna tolkas samt vilken kamera som ska användas (det finns ju numera två st på iPhone/iPad, framsida och baksida).

enhet4

Med beräkningsfunktionen GetAsText(Streckkod) (där Streckkod är container-fältet) får du streckkoden i klartext.

enhet1 enhet2

Alla alternativ förutom streckkod kan väljas direkt i FileMaker Go utan manus, men finessen med manus är att du kan bestämma upplösning mm i förväg så att användaren inte behöver göra det.

enhet9

 

HTTP post
Många web services använder HTTP-anropet POST för att kunna skicka fler värden istället för det vanliga GET (som egentligen är en webadress och är begränsad i längd). FileMaker kan från version 13 använda POST tillsammans med HTTP-anrop, t.ex. i det kraftfulla manussteget Infoga från URL och Importera poster (i XML-format).

Det gör det också möjligt att synkronisera en databas på en mobil enhet med FileMaker Server (eller annan databas), utan att ta någon av de “dyrbara” server-anslutningarna i anspråk. Det går att göra en s.k. REST-server i programspråket PHP för databasen som finns på FileMaker Server och använda den för kommunikation, uppdatering och synkronisering, mellan lokala FileMaker Go-databaser och FIleMaker Server.

Syntaxen för HTTP-anrop med POST är densamma som innan men webbadressen inleds med httppost istället för http.

I FileMaker 13 går det också att använda HTTPS, dvs. krypterad kommunikation till en webbserver.

 

Utför manus på servern
En önskedröm har länge varit att ha möjlighet att köra långa, tidskrävande manus i bakgrunden. I FileMaker 13 kan alla som har en databas på en server låta servern köra dessa manus. Det har förvisso gått tidigare också, men har krävt att manusen schemalagts på servern. Nu kan användaren “skicka” manus till servern, gå vidare med andra arbetsuppgifter eller vänta tills det är klart.

En fördel att köra manus på servern är att de oftast går snabbare att utföra. Själva servern är snabbare, det behövs ingen nätverkstrafik mellan klienten och servern och ingen fönsterhantering som måste tas hand om av klientdatorn. Genom att styra om manus till servern kan nu även FileMaker Go-användare med relativt långsamma förbindelser och enheter starta krävande manus. Plugins kan installeras på servern och på detta sätt kan även FileMaker Go-användare få resultat från plugins.

Det finns ett nytt manussteg för att starta manus på servern.

servermanus1

Du väljer ett manus som ska köras på servern och om användaren ska vänta på det eller kan fortsätta med andra uppgifter.

servermanus2

Manuset på servern körs precis som om det varit schemalagt, dvs. har inte tillgång till några $$-variabler från klienten som startar manuset och vet inte heller vilka poster som är hittade osv. Använd t.ex. det nya statistikfältet Lista över för att skicka en lista med alla id-nummer som manusparameter till server-manuset som sedan kan söka fram dem.

 

Flytande fönster (popovers)
All information behöver inte alltid synas, ibland är det till och med bra att kunna visa extra information, fylla i fler värden eller se en förtydligande bild om just det som är intressant. I FileMaker 13 finns nu “flytande fönster” eller “popovers”.

Ett flytande fönster kopplas till en knapp.

popover1När användaren klickar på knappen öppnas ett fönster bredvid knappen, ovanpå övrigt layoutinnehåll. Du väljer om det flytande fönstret ska placeras ovanför, nedanför, till vänster eller höger om knappen. Inställningarna görs i en liten palett med det “nya” svarta utseendet.

popover4Ett flytande fönster kan innehålla fält och objekt precis som på layouten (dock inte flytande fönster i flytande fönster, men väl knappar, portaler, webbvisare osv.). Du ritar objekt och placerar fält i det flytande fönstret på layouten.

Öppnas ett flytande fönster från en portalrad hämtas fält från den valda portalraden och kan då t.ex. visa fler detaljer än vad som syns på portalraden. Flytande fönster kan också öppnas i listläge och visar då information från aktuell post. Om inte fönstret får plats i FileMakers fönster flyttas och storleksförändras det med automatik.

När användaren klickar någonstans på layouten utanför det flytande fönstret stängs det automatiskt. Det stängs också när du går till en annan post eller annat läge (dock kan det visas i sökläget).

Ett flytande fönster kan ha manusutlösare som körs både när det öppnas och stängs.

Vill du öppna ett flytande fönster från ett manus måste du namnge ett objekt i det flytande fönstret (med Granskaren) och gå till objektet i manuset. Det finns ett nytt manussteg som stänger flytande fönster. I samband med öppna och stäng görs en animering, i manus kan animeringen slås av/på. I manus är animeringen avslagen som standard, öppnar du ett flytande fönster manuellt är animering påslagen.

I exemplet är en webbadress inskriven i ett fält. Klickar du på knappen till höger om webbadressen visas ett flytande fönster, i det här fallet under knappen:

popover6

 

Självklart kan flytande fönster också användas i FileMaker Go. På en mobil enhet finns det ofta ont om utrymme och flytande fönster är en perfekt lösning. I exemplet nedan, som är hämtat från FileMaker Go och exempellösningen Fakturor, har jag klickat på knappen Välj. Ett flytande fönster som innehåller en portal av möjliga artiklar visas nedanför knappen.

 

popover7

Klickar användaren på en artikel i skärmbilden ovan används den på fakturan.

 

Glidkontroller
Det finns en ny variant av flikobjekt som kallas glidkontroller. Med en glidkontroll byter du mellan de olika “flikarna” med hjälp av en “svepgest” i FileMaker Go eller med ett klick i FileMaker Pro.

Du skapar en glidkontroll med samma verktyg som flikkontrollen, men väljer Glidkontroll i menyn som visas när du klickar på verktyget.

glid1

Du ritar ut glidkontrollen på layouten som vanligt och får en rektangel med punkter nedtill. Dubbelklickar du på glidkontrollen visas inställningspaletten, även den i det nya, svarta utseendet.

glid2

En glidkontroll består av en eller flera paneler, kan också kallas “sidor”/flikar. Användaren kan svepa med fingret för att växla mellan panelerna i FileMaker Go, i Pro-versionen måste man klicka på punkterna längst ner.

I layoutläget kan du bläddra mellan panelerna i inställningspaletten (det finns 3 paneler i bilden ovan). Där lägger du också till fler paneler i glidkontrollen med plus- och minusknapparna. Det går också att välja om navigeringspunkterna längst ner ska visas och vilken storlek de ska få.

När du byter mellan panelerna görs en animation. Du kan använda manus för att byta, precis som med flikar måste du namnge respektive panel och sedan använda manussteget Gå till objekt för att visa panelen.

Du kan kombinera flytande fönster och glidkontroller, t.ex. placera en glidkontroll i ett flytande fönster för att åstadkomma undermenyer, göra manus med OnTimer för att automatiskt byta mellan bilder m.m.

I iOS-appar finns ofta en funktion för att radera rader i en lista. Med hjälp av en glidkontroll kan du göra samma funktion i FileMaker Go. Se hur du gör på filemakerbloggen.se. Här kan du också se en kort film.

Endast fantasin (som vanligt) sätter gränserna!

 

Teman
Det finns 11 nya teman  i FileMaker 13, alla de nya kallas Längta och har ett modernt utseende. De som heter Längta Touch är avsedda för iOS-enheter.

tema4

Det finns fler inställningsmöjligheter för teman och du kan välja att spara de ändringar du gjort i ett tema så att du kan använda det i andra databaser. Det finns en ny flik i Granskaren som heter Utseende där du kan se vilka alternativ som finns för valt objekt. Du kan välja bland alternativen precis som du väljer styckeformat i t.ex. Word eller Indesign.

tema2

Samma meny får du också fram om du högerklickar på ett objekt. De finns då i undermenyn Objektformat.

tema5

Beroende på vilken typ av objekt du markerar (ovan är ett textobjekt markerat) får du olika val i Granskaren/högermenyn. Dessa val får du t.ex. för ett fält:

tema1

Valen skiljer sig också mellan olika teman. Du kan göra ändringar i utseendet på ett fält eller objekt och sedan spara ändringen i temat. Du går då till Granskaren och klickar på pilen på samma rad som utformningen du ändrat (den visas då som röd).

tema3

 

Välj att spara ändringen i aktuellt tema eller som ett nytt format. Det nya formatet hamnar då i listan med valbara format som alltså kan utökas efter behov och önskemål. Om du vill använda en layout i WebDirect bör du dock alltid använda standardinställningarna för temat eftersom det annars kan gå långsammare på webben.

Ändrar du inställning för ett format så ändras alla objekt i databasen som använder formatet. Det fungerar alltså precis på samma sätt som typografimallar (eller styckeformat) i Word/Indesign eller CSS på webbsidor.

Ett tema som du ändrat kan du sedan importera i andra databaser. Du kan alltså återanvända temaändringar i alla dina databaser.

 

Ny layoutguide
Nu är det ännu enklare att göra layouter! Det finns en ny layoutguide som leder dig genom de olika stegen och gör de bästa valen beroende på vilken plattform du ska använda layouten. En layout för FileMaker Go för iPhone ser ju inte likadan ut som för FileMaker Pro, en layout för att se information på skärmen har ofta ett annat utseende än en layout för utskrift.

layout1

När du gör en ny layout startar guiden och låter dig först välja om layouten ska vara för en dator, en mobil enhet eller utskrift.

Väljer du dator får du sedan välja mellan olika utseenden: formulär, lista, tabell eller rapport:

layout2

Väljer du Skrivare får du andra val:

layout4Väljer du Mobil enhet får du också välja vilken enhet i en meny.

layout3

 

Göm objekt
Ett vanligt problem i FileMaker är att inte kunna gömma knappar och andra objekt. Ibland händer det att en knapp endast ska visas i vissa fall, en webbvisare bara ska visa en karta om en adress finns, skriv ut-knappar ska inte visas i sökläge osv. I FileMaker 13 finns möjlighet att styra om ett objekt ska visas eller inte med hjälp av en beräkning.

Funktionen hittar du i Granskaren under fliken Data. Du anger en beräkningsformel för när det markerade objektet ska visas, i bilden nedan visas inte objektet i sökläge:

gomobjekt1

För att kunna uppdatera layouten från ett manus kan det nya manussteget Uppdatera objekt användas, för alla objekt eller ett och ett. Manussteget Uppdatera objekt är som Uppdatera fönster, men bara det namngivna objektet ritas om (eller göms).

 

Fältväljaren
När du gör en ny databas visas med automatik den nya fältväljaren. Med fältväljaren kan du snabbt och enkelt skapa nya fält, söka efter fält och flytta dem till layouten. Fältväljaren har fått det nya, svarta utseendet.

faltval1

Klickar du på plus-knappen Nytt fält under listan får du en ny tom rad där du kan skriva in fältets namn och välja fälttyp.

Du kan markera ett eller flera fält i listan och dra dem till layouten. Har du valt att få med etiketter (ledtexter) till fälten placeras de med automatik enligt det val du gjort. De kan placeras ovanför eller till vänster om fälten, vilket väljer du längst ner till höger i fältväljaren.

faltval2

I bilden ovan har jag markerat tre fält och dragit in dem på layouten.

Har du många fält i en tabell uppskattar du säkert möjligheten att söka efter fält och sortera dem. Den gamla, hederliga dialogrutan för att definiera fält finns också kvar. Du kan använda båda sätten!

 

Statistikfält: Lista över
Många gånger finns det behov att ta fram en lista på alla hittade poster, t.ex. en lista med alla id-nummer som är hittade eller en lista med alla alternativ som finns för ett fält i urvalet. Det har gått tidigare med lite beräkningar men nu finns en helt ny statistikfunktion som är enklare och förhoppningsvis snabbare!

Statistikfunktionen heter Lista över och används för ett statistikfält.

listaover1

 

Övriga ändringar
Det finns förstås, som vanligt, en uppsjö av mindre ändringar. Här kommer en lista på diverse nyheter som inte nämnts på annan plats på sajten utan inbördes ordning:

Layout:

 • Det är möjligt att stänga av postindikator i listvyn, dvs. de tre pixlarna till vänster om varje post när posterna visas i lista. Istället kan du markera aktuell post med en annan bakgrundsfärg vilket ingår i vissa tema.
 • Det går att ångra layoutförändringar även efter att du gått till bearbetningsläge. Du kan ångra layoutförändringar ända tills du byter till annan layout.
 • Det går att styra över marginaler och markera aktiv portalrad.
 • Skuggor på objekt. Det går att skapa skuggeffekter, både inre och yttre på objekt. Det bör dock undvikas på mobila enheter och i WebDirect eftersom de tar en hel del processorkraft i anspråk.
 • Fliknamn kan beräknas fram med en formel.
 • Namn på knappar i dialogrutor kan beräknas med en formel.
 • Det är nu möjligt att sätta bakgrund på en hel layoutdel med en bild.
 • Det går att förskjuta baslinjen i textobjekt.
 • Det går numera att storleksförändra flera markerade objekt individuellt genom att hålla nere Alt-Shift (OSX) eller Ctrl+Shift (Windows).
 • De dynamiska guidelinjerna visas nu även när du Alt-drar ett objekt för att duplicera det samt när du markerar ett objekt och flyttar det med piltangenterna.
 • I OS X används numera något som heter Core text. I och med det behöver vissa typsnitt emuleras vilket är något långsammare och ger ett inte lika snyggt utseende. Typsnitten Helvetica, Times, Skia och Hoefler Text bör undvikas. Helvetica Neue och Times New Roman kan t.ex. användas istället då dessa inte behöver emuleras.
 • Sidbrytningar kan visas och gömmas i layoutläge.
 • Datumfält och numeriska fält kan utformas med systeminställningar.
  För datumfält kan du ange kort eller långt systemdatum som format.
  system2
  För numeriska fält väljer du systeminställningar eller ställer in eget decimaltecken respektive tusentalsavskiljare.
  system1

Beräkningsfunktioner:

 • Funktion för att hämta metadata (GetContainerAttribute) om filer i container-fält. Kan användas för att kontrollera orientering för en bild, om bild har transparens, geo-data, höjd, bredd osv. Om container-fältet innehåller ljud kan man få fram bl.a. omslagsbild, artist och spårlängd. Har du tagit en bild på en streckkod (endast iOS) så kan du få fram streckkoden i klartext. Det går också att använda funktionen för att verifiera om en digital underskrift gjord i FileMaker Go är äkta eller kopierad från annat ställe.
 • Base64Encode samt Base64Decode kan användas för att omvandla bild till text för att användas i XML-fil eller vid synkronisering till en webbserver.
 • Get(Device). Med denna får du reda på om det är OSX, Windows, iPad eller iPhone
 • Get(ModifiedFields). En funktion som kommer att bli användbar vid synkronisering. Ger som resultat de fält som ändrades sist.
 • Get(WindowOrientation). Tar reda på om en iOS-enhet är i upprätt läge eller liggande. I FileMaker Pro samt WebDirect så får man reda på om fönstret är längre än högre och vice verse.
 • Get(AktuellTidUTCMillisekunder). Ger aktuellt tid i millisekunder.
 • Get(NätverksTyp). Denna funktion används för att ta reda på vilken typ av nätverk som används för att komma åt den aktuella databasen, t.ex. WiFi eller 3G.

Manusutlösare:

 • OnLayoutSizeChange. Kan användas för att kontrollera om iOS-enhet är i liggande eller stående läge men fungerar även i FileMaker Pro och i WebDirect för att t.ex. köra ett manus som byter till annan layout om fönstret sträcks ut.
 • OnGestureTap. Läs mer i avsnittet om FileMaker Go.

Övrigt:

 • Det är nu möjligt att kryptera databaser (med AES-256) så att all data är skyddad om någon skulle komma över databasen. Detta görs med FileMaker Pro Advanced.
 • Det går att ställa in databasen så att endast användare med FileMaker 13 kan öppna databasen. Annars kan även de med FileMaker 12 öppna databasen eftersom det är samma filformat, men de nya funktionerna i version 13 kommer inte att kunna användas och kan göra att databasen fungerar felaktigt.
 • Det går att klicka på en URL (webbadress) i flödande text genom att hålla nere alt-tangenten i Windows precis som det idag går att hålla nere kommando-tangenten i OS X.
 • AppleScript kan nu hämta bilder från containerfält (endast OS X).
 • Nya SQL-uttryck. FileMaker Pro stöder intervallfrågesyntax med nyckelorden FETCH FIRST och OFFSET.
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.