2017

May

09

Av Rolf

ikonNu är det dags för den årliga ansiktslyftningen av allas vårt favoritprogram FileMaker Pro, nu kommer version 16!

FileMaker lovar sedan några år tillbaka en ny version i maj(?) varje år och arbetar löpande med utveckling för två versioner framåt. Redan nu jobbar de med FileMaker 18! Samtidigt som FileMaker Inc. utlovar ny version varje år, tar de också bort support och stöd för en version. I september i år är det dags för support/stöd för FileMaker 13 att försvinna.

FileMaker 16 har samma filformat som både 12, 13, 14 och 15 men du kan inte blanda versionerna hur som helst. FileMaker Pro 16 kan endast ansluta till FileMaker Server 14v6, 15 eller 16. På samma sätt är FileMaker Server 16 begränsad till att endast acceptera anslutningar från version 14, 15 och 16. FileMaker Cloud uppdateras inte nu, det är fortfarande FileMaker Server 15 som gäller för Cloud. Uppdatering till 16 i FileMaker Cloud beräknas till hösten. Det betyder att de nyheter som finns för FileMaker Server 16 inte är tillgängliga i FileMaker Cloud nu.

FileMaker Inc. har de senaste åren delvis bytt utvecklingsstrategi från att i ”alla tider” använt samma programmeringskod till både Mac, Windows och iOS till att låta användargränssnittet utnyttja funktioner och möjligheter i respektive datorsystem. Det betyder att FileMaker inte längre behöver se exakt likadant ut på olika datorsystem! Även om programmet förstås innehåller samma funktioner. Det innebär att vi får se förändringar och nyheter i användargränssnittet för ett datorsystem som inte nödvändigtvis återspeglas för övriga datorsystem. En sådan nyhet i år är hantering av fönster och dokument på Windows.

Dokument i Windows

För dig som är Windows-användare innebär FileMaker 16 en stor skillnad mot tidigare. Istället för att ett databas-dokument finns inom ett programfönster med en menyrad, eller helst visas maximerat i fönstret, är nu varje databas-dokument ett eget fönster. Varje fönster har dessutom en egen menyrad och kan flyttas runt var som helst på skärmen, eller placeras på flera skärmar.

Har du flera fönster öppnade ser det ut som du har flera FileMaker-program igång samtidigt. Misstänker att det kan bli förvirrande till en början!

Windows3

 

 

I bilden ovan är 3 fönster öppnade med samma databas, två av fönstren visar olika poster i samma layout, det sista fönstret visas båda posterna i listläge.

På Mac är det samma som tidigare, dvs. flera fönster men en menyrad. En skillnad mot tidigare, som även gäller Windows, är att zoom-kontrollerna nedtill till vänster har tagits bort.

Olika fönsterstilar

Det finns numera 4 olika typer av fönster. När du öppnar en databas eller väljer Nytt fönster i menyn Fönster får du med automatik ett normalt ”dokumentfönster”. Sedan tidigare finns även varianterna ”Flytande dokument” och ”Dialogruta” som båda endast kan skapas med manussteget Nytt fönster. I version 16 har dessa kompletterats med fönsterstilen ”Kort”.

Flytande dokument är som en palett som flyter ovanpå dina övriga fönster. Du kan arbeta med ett annat fönster men det flytande fönstret ligger över och kan flyttas var som helst. Ett flytande fönster kan även det ha en egen menyrad.

Ett fönster gjort som dialogruta är alltid i fokus och du måste stänga det för att kunna arbeta med något annat.

Fönsterstilen Kort

I FileMaker 13 introducerades flytande fönster (popover), ett fönster som placerades ovanpå annat innehåll på layouten. Nu kommer ”kort” (cards) som har en snarlik funktion men som också kan användas till en mängd andra ändamål.

Ett kort är som ett fönster i fönstret. Det motsvarar en dialogruta, det går inte att klicka någonstans utanför kortet. Kort kan endast öppnas med manussteget Nytt fönster. När ett kort visas kan resten av fönstret visas nedtonat.

Orderkort2

 

I exemplet ovan visas ett kort ovanpå en orderbild för att söka artiklar till en order. Vald artikel sätts in som en orderrad. Kortet visar en layout i listläge med information från tabellen Artiklar. Order-layouten visar innehåll från tabellen Order.

Ett kort tillhör fönstret där det öppnades. Det går att ha två databasfönster öppna samtidigt med ett öppnat kort i vardera fönstret. Kort är en bit på vägen till det många önskar, globala layouter, dvs. möjlighet att återanvända en del av en layout på flera ställen i en lösning. Det går dock bara att ha ett kort öppet åt gången i ett fönster och resten av fönstret blir låst.

Många använder idag flytande fönster för att visa en portal från annan tabell där användaren kan söka och välja något från portalen till ett fält på layouten. Det fungerar bra men det finns en stor nackdel: det behövs en ny portal och en ny relation för varje layout/tabell där den ska användas, i många fall även flera nya manus. Med kort kommer man från problemet eftersom samma layout med samma innehåll, tabell, manus och knappar kan visas i kortet oavsett var det öppnas. Kort kan i många fall ersätta  flytande fönster.

Kort kan även användas för att t.ex. visa menyer för navigering. Kort fungerar inte med WebDirect i denna version.

Manussteget Nytt fönster har moderniserats

Det går numera att ange vilken layout som ska visas när ett nytt fönster skapas, tidigare användes manussteget Gå till layout i anslutning till Nytt fönster.

Nyttfonster

 

 

Fönstret Layoutobjekt i layoutläge

Med alla möjligheter till glidkontroller, flikar och inte minst funktionen Dölj objekt som kommit i de senaste versionerna blir det allt fler objekt på varje layout. Det är inte ovanligt att objekt placeras ovanpå varandra i flera lager. I många fall har det blivit svårt att hitta eller markera ett visst objekt utan att först behöva flytta de som ligger ovanpå.

I FileMaker 16 finns nu ett fönster med alla layoutobjekt som finns på layouten. Du visar fönstret med kommandot Layoutobjekt i menyn Visa i layoutläget.

Layoutobjekt1

I fönstret filtrerar du vilka objekt som ska visas. Du kan också söka efter objekt som du namngett eller som är fält (då söker du på fältnamnet). Klickar du på ett objekt markeras det på layouten, klickar du på ett objekt på layouten markeras det i fönstret Layoutobjekt. I bilden ovan är objektet med texten ”Tillgänglighet” markerat i både layout och fönstret Layoutobjekt.

Markerar du flera objekt i fönstret Layoutobjekt kan du förstås gruppera dem, de hamnar då i en mapp i fönstret som du kan öppna. I fönstret flyttar du objekt för att ändra dess lager-position (över/under). I bilden ovan är det markerade objektet del av en grupp som fått objektnamnet Lagerinformation.

Layoutobjekt2

Högerklickar du på ett objekt i fönstret kan du välja att temporärt dölja alla andra objekt på layouten, alla objekt ovanför eller alla objekt ovanför och under. Det gör att det blir snabbt och enkelt att hitta ett specifikt objekt.

Beräkningsfunktioner för listor

Mer och mer programmering i FileMaker görs med olika listor. Listor skapas med den magiska List-funktionen och det har funnits funktioner för att se om värden från en lista finns i en annan (FIlterValues), returnera delar av listan (LeftValues, MiddleValues och RightValues) eller ett enstaka värde (GetValue). Nu introduceras 2 nya funktioner:

SortValues. Sorterar värdena i listan.
UniqueValues. Tar bort dubbletter från en lista.

PDF på servern

Ända sedan det gick att spara poster i PDF-format (FileMaker Pro 8, 2005) är en vanlig fråga: ”Kan man spara poster i PDF-format på servern?” Svaret har varit ”Nej” ända tills nu!

Manussteget Spara poster i PDF-format går nu att använda i schemalagda manus på servern och när du utför manus på servern.

Det går också att skapa PDF-dokument direkt med menykommando i WebDirect. Det skapas på servern och visas i en egen flik i webbläsaren. Med manus fixar man lätt så att PDF-dokumentet skapas på servern, monteras i ett container-fält där det sedan kan exporteras/laddas ner till skrivbordet.

FileMaker använder enligt utsago nu PDF-motorn Hummus i alla programversioner, tidigare var PDF-motorn från Adobe licensierad till FileMaker Pro.

Prestandaförbättring WebDirect

Den första versionen av WebDirect med FileMaker Server 13 var inte snabb, men man trodde inte det skulle gå att göra mycket snabbare än i version 15. Men WebDirect i FileMaker Server 16 betyder en rejäl prestandaförbättring! Igen!

Nu går det dessutom att dela upp WebDirect på 4 ytterligare servrar som alla ansluter till huvudservern. Var och en kan hantera 100 anslutningar, dvs. totalt 500 WebDirect-anslutningar med 5 servrar. Dessutom med lastbalansering!

JSON

JSON (JavaScript Object Notation), är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta data speciellt anpassat för programmeringsspråket Javascript. Det har på senare tid blivit en slags ”de facto”-standard för utbyte av information i s.k. web services. Ropen har skallat att JSON måste finnas i FileMaker för att kunna använda web service-API:er på ett enklare sätt. Många har gjort egna funktioner och manus för att skapa JSON-strängar eller tolka dem. Nu finns det inbyggt!

En JSON-formaterad textsträng med 3 fält (efternamn, företag och förnamn) kan t.ex. se ut så här:

{ "efternamn" : "Svensson", "foretag" : "Mallverkstan i Lund AB", "fornamn" : "Pelle" }

Det finns 6 nya funktioner för JSON:

 • JSONSetElement. Används för att skapa JSON-texter.
 • JSONFormatElements. Används för att lägga in radmatningar och blanktecken så att JSON-texten blir mer läslig. Fälten sorteras också i bokstavsordning(!).
 • JSONDeleteElement. Tar bort från en textsträng.
 • JSONGetElement. Hämtar värdet från ett fält i en JSON-textsträng.
 • JSONGetKeys. Ger en lista på alla fält (på översta nivån) i JSON-textsträngen.
 • JSONGetValues. Ger en lista på alla värden (på översta nivån) i JSON-textsträngen.

Om exemplet ovan finns i en variabel $json kan funktionerna användas så här:

 • JSONSetElement ($json; ”telefon”; ”046-235250”; JSONString) lägger till fältet ”telefon” med värdet ”046-235250” till JSON-textsträngen i $json som returneras.
 • JSONGetElement ($json; ”foretag”) ger resultatet ”Mallverkstan i Lund AB”.
 • JSONGetValues ($json) ger en lista med innehållet
  Svensson
  Mallverkstan i Lund AB
  Pelle

Infoga från URL och web services

Det manussteg som används för att kommunicera med web services idag är till största delen Infoga från URL. Information skickas eller hämtas från en webbadress till ett text- eller containerfält. I version 16 går det också att hämta till en $/$$-variabel.

InfogaURL

 

 

De flesta web services kräver inloggning vilket nästan uteslutande görs med att inloggningsinformation skickas i en s.k. header. I FileMaker 16 går det att lägga till information även för headern (hurra!) så nu finns det inga hinder längre. FileMaker har dessutom lagt in merparten av de kommandon som finns för det populära terminal-kommandot ”curl” i manussteget Infoga från URL. Jag tror manussteget Infoga från URL kommer att bli ett av de mest använda manusstegen i version 16!

FileMaker Server och data-API

Går det att göra en web service med FileMaker Server? Ja, med version 16 finns det ett nytt API som arbetar med JSON(!). Det kommer på sikt att ersätta både PHP och XML, som båda tidigare har använts för att göra egna JSON-web services (och webbsajter).

PHP/XML finns i version 16 och det kommer gå att använda PHP även i framtida versioner, men då via data-API:et. Just nu är data-API:et i en icke-komplett beta-version och kommer så att vara fram till hösten. FileMaker Inc. har förvarnat om att data-API:et troligtvis kommer att beläggas med någon form av licenskostnad från och med hösten 2018.

Övrigt
Det finns förstås en mängd andra förbättringar, t.ex går det att:

 • kopiera värdelistor
 • kryptera/dekryptera data på olika sätt
 • konvertera text till- och från viss teckenuppsättning
 • göra plugins som är manussteg. Tidigare har plugins endast varit för beräkningsformler
 • variabler i datakällor

Använder du FileMaker Advanced finns numera det nya beräkningsfönstret även i Datagranskaren, dessutom med ”live-beräkning”.

Även FileMaker Go kommer i ny version för iOS (iPhone/iPad) med bl.a. följande nyheter:

 • En trigger för att köra script när du närmar dig en iBeacon.
 • En trigger för att köra script när du lämnar eller kommer när en viss geografisk plats, s.k. geofence
 • Det går att animera vid byte av layout
 • Egna pappersstorlekar vid utskrift
 • Förbättrade signaturer, nu inte bara i helskärm

Precis som tidigare laddar du ner FileMaker Go utan kostnad från AppStore.

Ska jag uppdatera?

Det är alltid frågan! Numera har många årshyra eller underhållsavtal och får automatiskt den nya versionen (håll utkik efter epostmeddelande från FileMaker Inc. närmaste dygnet om du har det!), men för dig med en eller ett par enstaka licenser är det en svårare fråga. Har du version 13 (eller äldre) rekommenderar vi definitivt en uppgradering.

Kommentarer

2018-12-04 nytt fönster mac | dorrar-fonster-se.com

[…] FileMaker 16!
FileMakerBloggenManussteget Nytt fönster har moderniserats. Det går numera att ange vilken layout som ska visas när ett nytt fönster skapas, tidigare användes manussteget Gå till layout i anslutning till Nytt fönster. Fönstret Layoutobjekt i layoutlägeBesök webbplatsen […]

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.