2018

May

15

Av Rolf

Idag kommer FileMaker version 17! Fast inte längre FileMaker Pro, det har utgått!

Sedan några år tillbaka kommer FileMaker Inc. med en ny version av FileMaker-plattformen i maj varje år. I år är det alltså idag, den 15 maj.

FileMaker Pro utgår!

En stor nyhet i år är att FileMaker Pro har utgått till förmån för FileMaker Pro Advanced. Alla får alltså tillgång till alla utvecklingsfunktioner! Utvecklingsfunktionerna som t.ex. debuggern går dock att slå av redan vid installation eller med en kryssruta i Inställningar.

Licensmodeller

Även FileMaker Pro User Connection, som följde med alla FLT-licenser (FileMaker Licensing for Teams), har utgått. Likaså är FLT-licenserna (som introducerades med FileMaker 15) borta och ersätts med FileMaker User Licenses (kommer de att heta FUL?).

Ny licensmodell igen alltså, förhoppningsvis en som kommer att stanna ett tag. FileMaker User Licenses ersätter alla tidigare volymlicenser. Du köper helt enkelt samma antal licenser som det finns användare och får på köpet inte bara en server, utan hela 3 server-licenser! Du kan använda dem hur du vill, t.ex. ha 3 olika servrar med 125 databaser på varje, men tanken är att en ska vara för produktion (”skarp drift”), en för test och en för utveckling. Samtliga användare kan använda både FileMaker Pro Advanced, WebDirect och/eller FileMaker Go (även samtidigt) samt nya Data API (ett API för att kommunicera med FileMaker Server via annat program).

Licensmodellen med samtidiga anslutningar för anonyma användare av WebDirect och FileMaker Go (ej Pro Advanced) kommer dock att finnas kvar.

Vad händer om du har en av de utgående licensmodellerna? De konverteras automatiskt till FileMaker User Licences. Det betyder att om du t.ex. har 5 st FileMaker Pro och 1 st FileMaker Server som hyreslicens får du 5 st FileMaker Pro Advanced och 3 st FileMaker Server.

FileMaker Inc. poängterar numera att FileMaker säljs som en ”komplett plattform”, inte längre som enstaka program. Tanken är att man som FileMaker-användare ska ha tillgång till alla de olika FileMaker-program som finns.

En annan bra idé är att från och med FileMaker 17 kommer du endast att få ett serienummer för samtliga program, och för alla kommande versioner. Speciella ”certifikat”-filer laddas ner automatiskt via internet i samband med installationen som håller reda på vilken licens du har. Har du ingen internet-uppkoppling får du istället ladda ner och installera ”certifikat”-filen manuellt.

Kostnaden är ungefär samma som tidigare, ca 7800:- exkl moms för 5 användare (tidigare 7740:-).

Dock går det fortfarande att köpa enstaka licenser av FileMaker Pro Advanced (ca 4700:- exkl moms, uppgradering 2100:- exkl moms), men inte FileMaker Server. FileMaker Go finns som tidigare att ladda ner kostnadsfritt i AppStore.

Samma filformat

FileMaker 17 har samma filformat som både 12, 13, 14, 15 och 16 men du kan inte blanda versionerna hur som helst. FileMaker Pro 17 kan endast ansluta till FileMaker Server 15, 16 eller 17. På samma sätt är FileMaker Server 17 begränsad till att endast acceptera anslutningar från version 15, 16 och 17.

Master-detail

Finns det inga nyheter förutom licensmodellen? Jodå! En är ”master-detail”, en portal som hela tiden visar aktuellt urval och som visas sorterad i samma ordning som posterna. Du kan klicka på en portalrad och gå till posten i urvalet.

När du skapar portalen väljer du att visa innehåll från samma tabell, istället för relaterade poster som givetvis finns kvar. Du väljer vilka fält som ska visas i portalen på samma sätt som tidigare, fast de nu är från samma tabell.

Alla hittade poster visas i portalen, sorterar du posterna visas de även i portalen i samma ordning.

Denna funktion har gått att göra i tidigare versioner med lite programmering, nu är det hur enkelt som helst.

Fler portal-nyheter

FileMaker Inc. har under en längre tid haft en långsiktig plan att så småningom kunna dela på data och programmering, t.ex. kunna exportera/importera layouter mellan olika databaser.

Ett första steg har blivit att det nu går att lägga till ”färdiga portaler”, översatt till ”Tilläggstabeller” på svenska. Du ritar upp en portal på samma sätt som tidigare men väljer att lägga till en Tilläggstabell.

Det finns ett antal färdiga portaler att välja mellan för att t.ex. lägga till ”Bilagor” (markerad i bilden), ”Anteckningar”, ”E-postadresser”, ”Personer” och ”Telefonnummer”. Väljer du en av dessa skapas inte bara en portal som vanligt, utan även bakomliggande tabeller och fält. Även knappar för att lägga till rader i portalen, radera rader, visa dokument etc. skapas med automatik. Utan att behöva göra någon som helst programmering får du en färdig lösning.

Resultatet om du lägger till Bilagor kan bli så här i bearbetningsläget.

Förutsättningen för att det ska gå att lägga till tilläggstabeller är att det finns en s.k. primärnyckel i din tabell. En primärnyckel är ett unikt värde som identifierar en post, vanligt är t.ex. ett löpnummer eller ett fält med automatisk beräkning med formeln Get(UUID). Finns inget sådant fält i din tabell går det inte att lägga till någon ”färdig portal”.

Tanken är att fler sorters tilläggstabeller ska läggas till efterhand. Det går till och med att göra egna om du är lite händig med XML.

Några av de mest populära mallarna som följer med FileMaker är också gjorda med XML, alltså hela tillämpningar.

Fördefinierade fält

När du gör en ny tabell i FileMaker är det alltid ett antal fält som är bra att ha med. Med FileMaker Pro Advanced kan du kopiera fält mellan olika tabeller, jag brukar ha en mall (vem kunde ana?) att utgå från så att varje tabell alltid har ett id-nummer, fält för när posten skapats och ändrats, samt vem som skapat respektive ändrat posten.

Med FileMaker 17 skapas ett fördefinierat antal fält när du gör en ny tabell. Det går att leta upp XML-filen som bestämmer vilka fält som ska skapas och ändra om du så önskar.

Paletter i layoutläget

Om du tycker det har varit för många lösa paletter som kan visas i FileMakers layoutläge tidigare så slipper du dem nu. Paletterna för att välja fält, visa layoutobjekt och Granskaren är nu fast placerade på fönstrets båda sidor. Till vänster finns fält och layoutobjekt i 2 olika flikar, till höger Granskaren (som ju har 4 flikar).

Just denna funktion är inte jag speciellt förtjust i, tack och lov går det att visa fler paletter av Granskaren (som tidigare) och då som vanligt som lösa paletter. Pust 🙂

I och med att paletterna sitter fast i fönstret ändras fönsterstorleken med automatik då du väljer att visa någon av paletterna. Visar du fält eller objekt flyttas hela layouten i sidled mellan bearbetnings- och layoutläget, vilket på den tid jag haft möjlighet att prova version 17 varit väldigt störande.

Utför script med namn

Hurra! Äntligen går det att starta script genom att ange ett namn. Du behöver inte leta upp det i listan med script, och framförallt kan du utföra olika script beroende på t.ex. scriptparametrar etc.

I bilden ovan utförs ett script vars namn börjar med ”MV_ ” som sätts ihop med innehållet i variabeln $scriptnamn.

Flera bilagor i skicka epost

Äntligen går det att lägga till flera bilagor i kommandot/manussteget Skicka epost. Du kan lägga till hur många som helst. I manussteget Skicka epost går det också att lägga till bilagor med filnamn som $-variabler.

Geostaket och iBeacon (iOS)

Du kan ställa in FileMaker Go att starta ett script när du är nära en viss punkt. Du anger punkt (GPS-koordinater), radie (i meter) samt det script som ska köras (och här kan man bara välja det script som ska köras i en lista, inte beräkna ett namn). Även om FileMaker Go finns i bakgrunden kommer scriptet att köras.

Det behöver inte vara geostaket, även närheten till iBeacons kan starta script. Det går att ha flera olika geostaket/iBeacons igång samtidigt, 20 st.

Lokala notiser (endast iOS)

Ställ in t.ex. påminnelser och få notiser efter en viss tid. Notiserna kan köra script, olika script beroende på vilken knapp i notisen du klickar på.

FileMaker Go behöver inte vara aktivt i förgrunden för att notisen ska visas.

Autofyll i FileMaker Go (endast iOS)

Om det är någonstans användaren behöver hjälp att fylla i fält är det i FileMaker Go på mobiler. Nu finns funktionen för autoifyllning även för Go, dvs. finns något skrivet i ett fält i någon annan post kommer det som val när du börjar skriva de inledande tecknen. Du slipper alltså skriva om innehållet om det redan finns i en annan post.

FileMaker Server

Egentligen är det FileMaker Servers admin-konsol som är mest ändrad av alla program i FileMaker-plattformen. Admin-konsollen är helt omskriven med REST-teknik, vilket gör den betydligt snabbare och enklare att hantera.

Övrigt
  • Startskärmen omgjord, se bild nedan.
  • Avstängd efter inloggningsfel. Efter flera inloggningsfel blir du avstängd från inloggning ett antal minuter.
  • Du kan använda $-variabler för fält i dialogrutor i script.
  • Det går att förändra layoutobjekt även i grupper.
  • Sensorer i FileMaker Go (iOS). Antal steg, trappor osv som finns som standard i iOS finns nu att tillgå även i FileMaker Go med beräkningsfunktion GetSensor.

Startskärmen ser nu ut så här:

Ska jag uppdatera?

Det är alltid frågan! Numera har många årshyra eller underhållsavtal och får automatiskt den nya versionen (inklusive 3 server-versioner). Håll utkik efter epostmeddelande från FileMaker Inc. närmaste dygnet om du har årshyra eller underhållsavtal. För dig med en eller ett par enstaka licenser är det en svårare fråga. Har du version 14 (eller äldre) rekommenderar vi definitivt en uppgradering, speciellt om du har en dator med nyare operativsystem.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.