2020

May

20

Av Rolf

Det har blivit tradition att när våren så smått börjar övergå i sommar kommer en ny version av FileMaker, i år det FileMaker 19! Det lär vara den sista årliga versionsuppdateringen av vårt favoritprogram. Från och med nu ska det komma nya versioner löpande, i alla fall en gång i kvartalet är det utlovat. Dessa får inte nya versionsnummer. I fortsättningen blir FileMaker som alla andra appar versionslösa och tanken är att alla med aktiv prenumeration får uppgraderingarna utan kostnad. Övriga får inga uppgraderingar.

Ingen mer FileMaker Pro Advanced

Den första nyheten i FileMaker 19 är att FileMaker Pro Advanced försvinner, nu heter programmet åter bara FileMaker Pro. Precis som i FileMaker Pro Advanced 17 slår du på de ”avancerade” verktygen i inställningarna så funktionerna finns kvar som innan.

Du behöver, som tidigare, starta om FileMaker Pro innan du får tillgång till de avancerade verktygen.

I dialogrutan finns också valet att alltid öppna en databas när FileMaker Pro startas, mer om det nedan.

Kommunikation med web viewer

Det största nyheten är att det nu finns en direktkommunikation mellan FileMaker och web viewers. Du kan ändra innehållet i en web viewer genom att köra ett manus i FileMaker-databasen, eller starta ett FileMaker-manus från en web viewer med hjälp av Javascript. Det gör det enklare att integrera en webbsida i web viewer med en FileMaker-databas.

Web viewern introducerades i FileMaker 8.5 som kom redan 2006. Web viewern visar en HTML-sida på layouten. HTML-sidan kan i sin tur innehålla Javascript-funktioner som påverkar sidan, t.ex. när du klickar på en knapp på sidan.

Sju år senare, 2013, kom möjligheten att starta manus i en FileMaker-databas med fmp-protokollet (version 13.0.2), t.ex. med en knapp-tryckning i web viewern. Vi har skrivit om några lösningar som använder fmp-protokollet för integration med web viewer, t.ex. en klickbar karta och markera rum i en planritning. Det finns också (minst) en plugin som underlättar integrationen, Reactor från Digital Fusion, som funnits sedan ca 10 år tillbaka.

I FileMaker 19 finns nu en två-vägs-kommunikation inbyggd. I FileMaker finns ett manussteg för att starta en Javascript-funktion som finns i HTML-sidan som visas i en web viewer, i HTML-sidan kan en Javascript-funktion starta ett manus. I båda riktningarna kan också parametrar skickas, t.ex. ett värde.

Det nya manussteget heter Utför Javascript i webbvisare. Du behöver ange namnet på web viewer-objektet (som du anger själv i layoutläget med hjälp av Granskaren), namnet på funktionen som ska utföras och, om det finns, även parametrar till funktionen.

I HTML-koden för webbvisaren finns Javascript-funktionen som ska utföras. Den kan t.ex. se ut så här:

 

En Javascript-funktion i webbvisaren kan i sin tur utföra ett manus i FileMaker-databasen. Javascriptet i bilden nedan utför manuset ”Click Region on Map” med parametern ”region”.

 

Manuset som utförs finns i samma databas som webbvisaren, parametrar hämtas med Get (Scriptparameter) på samma sätt som parametrar hämtas från ett annat FileMaker-manus. Så här kan det se ut i FileMaker:

 

Ett exempel är en glid-reglage. Det kan inte göras i FileMaker, men är ganska enkelt i HTML, och med Javascript kan värdet uppdateras till/från databasen. FileMaker kan skicka ett värde till glid-reglaget, och glid-reglaget kan kontinuerligt uppdatera ett fält i FileMaker-databasen genom att köra ett FileMaker-manus vid varje ändring.

film

 

Ett annat exempel är en klickbar Sverige-karta som visar befolkningsmängd i diagram. Både kartan och diagrammet är webbvisare.

 

I princip kan nu alla Javascript-baserade bibliotek som kalendrar och diagram användas i FileMaker.

En brasklapp: i FileMaker Pro för Windows används operativsystemets inbyggda webbläsare Internet Explorer 11 i web viewern, det kan finnas Javascript-funktioner som inte fungerar.

Tilläggsbibliotek
För att slippa behöva utveckla allt själv finns nu Tilläggsbibliotek (engelska AddOns). När du lägger till ett tillägg i en FileMaker-layout skapas automatiskt allt som behövs för att tillägget ska fungera. Det kan vara layout-objekt som fält, ledtexter och portaler, men också hela layouter med manus, tabeller, relationer, värdelistor, egna funktioner och inte minst data i de nya tabellerna. När du drar in ett tilläggsbibliotek på en layout skapas allt som behövs i bakgrunden.

Denna funktion gör det möjligt att snabbt komma igång med t.ex. en kalender i en web viewer utan att behöva definiera något på egen hand.

Det kommer finnas AddOns från Claris, men också från tredje-parts-utvecklare.

 

Vi har gjort ett tilläggsbibliotek för en Sverige-karta med diagram. När detta läggs till på en layout skapas allt som behövs för att det ska gå att klicka på ett landskap i kartan som uppdaterar ett diagram med befolkningsmängd. (Vi har skrivit om detta exempel på bloggen tidigare, då med fmp-protokoll. )

Tillägget visas när du väljer att lägga till Tillägg på layouten. De visas till vänster i layoutläget, välj Objekt->Tilläggsflik i menyn Visa för att visa dem.

 

Prata med FileMaker Go

Nu finns stöd för röststyrningen Siri för iPhone/iPad och FileMaker Go. I FileMaker väljer du vilka manus som ska kunna användas i iOS-appen Genvägar. Dessa kommer att dyka upp i iOS-appen Genvägar och användas i vilka flöden som helst. Flödena i sin tur kan startas med Siri-kommandon.

Markera det manus du vill ska dyka upp i iOS-appen Genvägar när du öppnar databasen med FileMaker Go 19, höger-klicka och välj Aktivera genvägsdonation (översättningen är kanske inte den bästa…).

Kortfönster i WebDirect

En funktion från FileMaker 16 som används flitigt i många lösningar är kortfönstret. Det är ett fönster som placeras ovanpå ordinarie skärmbild som en slags dialogruta. I kortfönstret kan det visas poster från andra tabeller, det kan enkelt återanvändas på olika ställen i en lösning för att t.ex. välja företag eller artiklar.

I FileMaker 19 kan nu även WebDirect visa kortfönster.

Totalt antal sidor

Ända sedan urminnes tider, nåja sen FileMaker släpptes på 1980-talet, har det behövts en work-around för att få fram totalt antal sidor att skriva ut. Nu finns en variabel som placeras på layouten som ger totalt antal sidor, {{ AntalSidor }}, så att du kan skriva ”Sida {{Sidnummer}} av {{AntalSidor}}”. När du skriver ut kommer det t.ex. stå ”Sida 2 av 10”.

OBS! {{AntalSidor}} fungerar inte i granskningsläge, bara när du skriver ut eller sparar som PDF-dokument.

Gå till layout med kortkommando

Gå till layoutläget och tryck Ctrl+Alt+K på Windows eller Kommando-Alt-K i macOS för att visa en snabbsök-ruta. Börja skriv in de första bokstäverna i layouten namn, FileMaker visar alla layouter som börjar med bokstäverna i en meny där du snabbt kan välja att gå till layouten.

Den här funktionen känner jag på mig att jag kommer att utnyttja mycket! Speciellt om det finns många layouter i en lösning. Detta löser också ett problem som funnits/finns i Windows i alla tider, finns fler än 255 layouter visas alltid den sista när man väljer i layoutmenyn. Denna funktion fungerar!

Skriv in första bokstäver i layoutnamnet så visas en lista med matchande layouter i en meny under som du väljer från. Snabbsök-fönstret läggs ovanpå layouten (och kan hamna på annan skärm om du har flera).

Öppna en databas vid start

Ange en databas som du alltid vill öppna när du startar FileMaker Pro i Inställningar. Användbart om du oftast öppnar samma databas alltid.

Sätt kryss i rutan Öppna fil vid programstart och välj vilken databas som ska öppnas när FileMaker startas.

Fler nyheter

– FileMaker Pro 19 har fått en ny program-symbol i form av Claris nya logotyp (se ovan).

– FileMaker Pro 19 installeras nu alltid i 64-bitars format, både i macOS och Windows.

– Läs in NFC-taggar. Med nyare iPhone-modeller kan du läsa NFC-taggar, nu även direkt i FileMaker Go.

– Ställ in modell för maskininlärning. Ta en bild med din iPhone och få reda på vad den innehåller i JSON-format med värden som t.ex. ”byggnad”, ”katt”, ”träd” mm beroende på vald modell.

– Funktioner för att konvertera mellan operativsystemets syntax för sökvägar och FileMakers (som skiljer sig).

– Det går inte längre att skapa runtime-versioner. Denna funktion har tagits bort.

Fungerar det med tidigare versioner?

FileMaker Pro/Go 19 kan ansluta till FileMaker Server 18 eller 19 (OBS! Ej 17). Du behöver FileMaker Pro/Go 18 eller 19 för att ansluta till FileMaker Server 19.

Filformatet är samma sedan version 12 .

När får jag uppdateringen till 19?

Om du har licenser som du hyr årsvis eller med underhållsavtal kommer du att få FileMaker 19 inom det närmaste dygnet med epost. I vissa fall kan det dröja några dagar. Kontrollera din epost! Epostmeddelandet skickas från claris_licensing@claris.com. Det har hänt att uppdateringen har hamnat i skräpposten.

För dig som har enstaka licenser måste du beställa en uppgradering. Har du köpt en enstaka licens av FileMaker Pro 18 den 20 april eller senare så får du version 19. Har du köpt via Claris/FileMaker Store får du uppdateringen med automatik (med epost), annars måste du aktivt fråga efter den via din återförsäljare.

Om du har frågor om licenser eller vad som helst om FileMaker, kontakta oss på tel 046-235250 så hjälper vi dig! Eller chatta med oss!

Kommentarer

2020-05-21 Fabian

Tack för bra genomgång, som alltid. "Aktivera genvägsdonation" vinner nog årets pris för sämsta översättning....!! :D

2020-05-21 Johan

Intressant!

2020-05-25 Gunnar Rydin

Tack för en bra genomgång Rolf!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.