2023

Oct

03

Av Rolf

I förra veckan kom det en ny version av FileMaker 2023! Utvecklarna på Claris kallar den nya versionen för 20.2.1. Nyheterna är i huvudsak tre: koppling till Claris Studio, starta flöden i Claris Connect enklare och inte minst layoutberäkningar, som får anses var den stora nyheten. Rent av den största nyheten på mycket länge!

Layoutberäkningar är precis som namnet säger beräkningar direkt på layouten. Du slipper göra extra fält för t.ex. beräkna förfallodatum på en faktura. Med en layoutberäkning skriver du formler direkt i layouten. Det är en fantastisk funktion som ersätter "onödiga" fält där informationen endast används på utskrifter eller som information på en layout.

Layoutberäkningar är en variant av merge-fält, skillnaden är att du kan göra beräkningar. I layoutläget väljer du Layoutberäkning i menyn Sätt in. Direkt visas dialogrutan för beräkningar där du skriver in formeln, som exempel har jag valt Fakturadatum + 30 för att få fram förfallodag för en faktura (30 dagar från fakturadatum).

Formeln ser ut så här som en layoutberäkning:

Utseendet är samma som för merge-fält, skillnaden är de inledande tecknen "ƒ:" som gör att FileMaker tolkar det som en beräkning. Visar du layouten i bearbetningsläge utförs beräkningen så fort du byter post, eller ändrar värdet i något av fälten i formeln. Vill du ändra en layoutberäkning kan du välja att skriva formeln direkt i textobjektet på layouten, eller högerklicka och visa beräkningsfönstret.

Alla beräkningsfunktioner som finns kan användas även för layoutberäkningar. Det går också att ha flera layoutberäkningar i samma textobjekt.

De två övriga nyheterna fanns sedan tidigare i Claris Pro och är kopplingar till Claris Studio och Claris Connect. När funktionerna nu även finns i FileMaker Pro får man anse Claris Pro som "överflödigt", Claris satsar vidare på FileMaker Pro.

Claris Studio har än så länge inte så många användare. Studio säljs för tillfället endast i paket med Claris Pro/Server (som går att få tag på), men det kommer att ändras. Tidigare har bara Claris Pro/Server haft möjlighet att koppla en tabell i Claris Studio till en databas. Från denna version finns samma möjlighet i FileMaker! Kopplingen görs på samma sätt som du kopplar t.ex. en SQL-databas, dvs. du lägger till en extern datakälla. I relationsdiagrammet lägger du till en box (TO) och väljer att hämta innehållet från en av de tabeller du skapat i Claris Studio.

Förutsättningen är att du har loggat in med Claris-ID i FileMaker-databasen. Det gör du med menyvalet Logga in med Claris-ID i menyn Arkiv.

I förra uppdateringen var en nyhet ett scriptsteg för att starta ett flöde i Claris Connect. I denna version är script-steget förbättrat, du väljer helt enkelt nu i en lista vilket av dina flöde som ska startas. Även för denna funktion behöver du logga in med Claris-ID i FileMaker.

Endast användaren som gör kopplingen till Claris Studio respektive Claris Connect första gången behöver vara inloggad med Claris-ID. Alla användare av databasen behöver inte vara det, man kan använda en tabell i Studio samt starta flöde i Connect ändå.

Du laddar ner uppdatering av FileMaker från Claris, eller väljer Sök efter uppdateringar i FileMaker.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.