2023

Nov

26

Av Rolf

Claris har fått upp ångan och släpper för tillfället uppdateringar av vårt favoritprogram FileMaker Pro i en strid ström. Vi hade knappt hunnit använda nyheterna i 20.2 när version 20.3 dök upp för en dryg vecka sedan (17 nov).

I nya versionen har layoutberäkningarna (nya i 20.2) uppdaterats, det går nu att ange beräkningsresultat. Det är nödvändigt om man vill utforma t.ex. ett numeriskt resultat med decimaler i Granskaren. Layoutberäkningar använder du istället för att lägga till fält som endast ska användas på layouter (alltså inte för vidare beräkningar). På så sätt får du färre fält att hålla reda på, men å andra sidan kan du inte återanvända samma beräkningsfält på flera layouter utan att behöva ändra beräkningen på de layouter den finns på.

Hittills har vi mest använt layoutberäkningar som ersättning för Datavisaren. Helt klart en mycket användbar funktion.

Claris har i version 20.3 arbetat en hel del med att förbättra hastigheten. Flera uppgifter som t.ex. relationsdiagrammet cachas nu för snabbare uppstart och snabbare beräkningar.

Det finns också tillfällen när du kan göra script-loopar snabbare genom att cacha relationer. Script-steget Loop har en ny inställning där du anger när loop-cachen ska rensas: Alltid, Minimalt eller Skjut upp. Alltid är förvalt och det som använts av FileMaker i tidigare versioner. Om du är det minsta osäker på vad du ska välja är det alternativet Alltid som du ska välja.

Loopar kan gå snabbare om inte FileMaker behöver beräkna om relationer vid varje Loop. Använder du samma relation med samma värden hela tiden behöver du inte rensa cachen vid varje loop, använd då Minimailt eller Skjut upp.

Ansluter du till FileMaker Server på en Linux-server med Ubuntu 22 kan du nu ställa in så att du använder port 443 med en s.k. säker tunnelanslutning (HTTPS-tunnel) istället för vanliga port 5003 för kommunikation mellan FileMaker Pro och Server. Det behövs dels en inställning i FileMaker Server och ett kryss i dialogrutan Inställningar (se bild ovan)i FileMaker Pro. Denna funktion finns ej i FileMaker Go.

När kommer nästa version?

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.